Tiedote: Mepit Katainen ja Torvalds: Meri ei ole este yhteistyölle – rannikkomaiden asema turvattava EU:n alueohjelmissa

Mepit Katainen ja Torvalds: Meri ei ole este yhteistyölle –rannikkomaiden asema turvattava EU:n alueohjelmissa

Euroopan parlamentin jäsenet Elsi Katainen (Kesk./ALDE) ja Nils Torvalds (RKP/ALDE) eivät voi hyväksyä Euroopan komission aluepolitiikan uudistusta, jossa rannikkovaltioiden asemaa yritetään heikentää. Komissio esittää, että tulevaisuudessa jäsenmaiden välisten yhteistyöhankkeiden tulisi keskittyä lähinnä maarajoille.

Tämä ehdotus asettaisi epäedulliseen asemaan ne jäsenmaat, joilla on Suomen, Ruotsin ja Viron tapaan pitkät merirajat EU:ssa.

-Yhteistyötä voitaisi jatkaa entiseen malliin vain niillä meriraja-alueilla, joiden välillä on “kiinteä” yhteys, kuten silta, Katainen kuvaa komission ehdotusta.

-Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että esimerkiksi Malmö-Kööpenhamina välillä alueohjelmat jatkuisivat entisellään, mutta Helsinki-Tallinna välillä ei, koska kaupunkeja ei yhdistä silta tai tunneli, Torvalds jatkaa.

Komission esitys on herättänyt paljon huolta Suomen, Ruotsin ja Viron aluetoimijoissa. Jos pitkään toimineet itsenäiset merirajaohjelmat loppuvat ja ne sulautetaan osaksi laajempia valtiotason ohjelmia, ollaan vaarassa menettää menestyksekkäitä hankkeita. Esimerkkejä tämän hetkisistä hankkeista ovat Itämeren muoviroskan liikkeitä tutkiva Blastic- projekti sekä metsäbiomassoja kehittävä BioHub -hanke.

– On kummallista, jos komissio ajattelee, ettei merkityksellistä yhteistyötä voida rakentaa myös merten yli. Suomi on saari EU:ssa. Meidän yhteys muihin EU-maihin käy nimenomaan merten kautta, Katainen kertoo.

– Esitys asettaisi EU:n jäsenmaat erilaisiin asemiin riippuen maiden rajojen luonteesta, kommentoi Torvalds. Emme voi hyväksyä tällaista jakoa, joka myös heikentäisi EU:n hengen luomista.

Katainen ja Torvalds ovat koonneet Euroopan liberaalidemokraattien (ALDE) sisällä ryhmittymää komission esityksen kääntämiseksi. Tavoitteena on kirjoittaa asetus uusiksi siten, että maa- ja merirajat tulkitaan samanarvoisina.

– Olemme poistaneet maa- ja merirajojen erottelun läpi koko esityksen. On erittäin tärkeää, että kaikilla jäsenmailla on mahdollisuus hyötyä aluetason ohjelmista. Olemme lisäksi yrittäneet löytää ratkaisun, joka takaisi projekteille riittävän ennakkorahoituksen. Tukena meillä on ALDE:n jäseniä Ruotsista, Virosta ja Liettuasta, meppikaksikko toteaa.

Euroopan alueellista yhteistyötä (EAY) koskeva asetus on osa Euroopan komission toukokuussa julkaisemaa alue- ja rakennepolitiikan uudistuspakettia rahoituskaudelle 2021-2027. Euroopan parlamentin on määrä äänestää asetuksesta huhtikuussa 2019 vielä ennen tulevia eurovaaleja.

Lisätietoja:

Elsi Katainen

+358 505 122 362

elsi.katainen@europarl.europa.eu

 

Nils Torvalds

+358 400 432 262

nils.torvalds@europarl.europa.eu