Tiedote: Mepit Katainen ja Vehkaperä: Uusien auton valmistajat mukaan päästöjen vähentämiseen – yksityisautoilun edellytykset harvaan asututussa Suomessa säilyvät

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 3.10. uusista säännöistä, joiden myötä uusien autojen hiilidioksidipäästöjä pitää vähentää. Keskustan mepit Elsi Katainen ja Mirja Vehkaperä pitävät tärkeänä, että asetuksen kohteena eivät ole yksityisautoilijat vaan uusien autojen valmistajat. Mepit ovat tyytyväisiä siihen, että EU ottaa konkreettisia askeleita kohti yhteisiä ilmastotavoitteita.

Euroopan parlamentti hyväksyi esitetyt päästönormit uusille henkilö- ja pakettiautoille äänin 389-239.

– Olemme tyytyväisiä EU:n valitsemaan käytännönläheiseen tapaan vähentää liikenteen päästöjä, jossa vastuu vähäpäästöisemmän teknologian kehittämisestä ja sen käyttöönotosta on uusien autojen valmistajilla. On tärkeää, että samalla kun päästöjä vähennetään kunnianhimoisesti, yksityisautoilun edellytykset harvaan asutussa Suomessa säilyvät, Katainen ja Vehkaperä linjaavat Strasbourgin täysistunnosta.

Liikennesektorin kasvihuonepäästöt ovat edelleen kasvussa. Suomessa liikenne muodostaa noin 20 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. Pitkät etäisyydet ja pelkästään kasvukeskuksiin keskittyvä joukkoliikenne tarkoittaa sitä, että oma auto on useimmille välttämättömyys arjesta selviytymiseen.

– Harvaan asutussa Suomessa auto on välttämättömyys, minkä vuoksi tarvitsemme autoihin parhaan teknologian. Pariisin ilmastokokouksen sitoumukset saavuttaaksemme on myös liikennealan hiilidioksidipäästöjä vähennettävä. Kunnianhimoiset päästötavoitteet vauhdittavat uuden autoteknologian kehitystä, jonka avulla vuoden 2050 nollapäästötavoitteeseen päästään, Katainen ja Vehkaperä kommentoivat.

Mepit pitävät positiivisena, että EU tulee nyt lähemmäs kunnianhimoisia yhteisiä sitoumuksia liikenteen päästöjen vähentämisessä.  Suomi on mukana talkoissa ja on sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 päästötasoon. Parlamentin hyväksymä esitys velvoittaa vähentämään kasvihuonepäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Pariisin ilmastosopimuksessa on asetettu nollapäästötavoite vuoteen 2050 mennessä.

Lisätiedot:

MEP Elsi Katainen

MEP Mirja Vehkäperä