Miten komissio aikoo ratkaista lannoitekriisin?

Tiedote

Europarlamentaarikko Elsi Katainen on jättänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen lannoitteiden korkeista hinnoista, heikosta saatavuudesta ja lannoitemarkkinoiden kriisistä.

Ruokaturva on uhattuna, sillä viljelijöillä ei ole varaa ostaa lannoitteita tulevalle kasvukaudelle hintojen räjähdysmäisesti nousun takia. Komission on nyt käännettävä kaikki kivet, että viljelijöiden vaikeaan tilanteeseen löydetään ratkaisu, Katainen perustelee.

Komissio esitti hiljattain typpilannoitteiden raaka-aineiden tullien väliaikaista poistamista. Katainen pitää  komission tähänastisia toimia riittämättöminä.

Lannoitteiden tuontisuojaa pitäisi laajentaa vieläkin enemmän. EU:n tulisi nyt tehdä kaikki mahdollinen viljelijöiden tarvitsemien lannoitteiden saatavuuden parantamiseksi ja hintojen hillitsemiseksi, Katainen painottaa

Lannoitemarkkinat ovat olleet myllerryksessä Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan jäljiltä Lannoitteiden hinnat ovat nousseet ja useat Euroopan lannoitetehtaat ovat joutuneet pysäyttämään tuotantonsa energian, etenkin kaasun, hinnannousun seurauksena. EU:n typpilannoitemarkkinat ovat lisäksi riippuvaisia kolmansista maista tulevasta tuonnista, jossa Venäjä on ollut toiseksi suurin toimittaja.

Mitä lisätoimia komissio suunnittelee kansainvälisten lannoitemarkkinoiden avaamiseksi ja lannoitteiden saatavuuden varmistamiseksi sekä Venäjästä riippuvuuden purkamiseksi?, Katainen kysyy kirjallisessa kysymyksessään.

Euroopan komission on vastattava Elsi Kataiselle kirjallisesti 3 viikon kuluessa. Kirjallinen kysymys on luettavissa alla.

Lisätiedot:
MEP Elsi Katainen
elsi.katainen@europarl.europa.eu
Brussels – Tel. +32 (0) 2 28 45361
Mob. +358 50 5122362

Kirjallinen kysymys EU-komissiolle

Korkeat lannoitteiden hinnat ja lannoitemarkkinat:

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on laittanut lannoitemarkkinat täysin sekaisin. Energian, etenkin kaasun, hinnannousu on pysäyttänyt Euroopan lannoitetehtaat ja sen seurauksena lannoitteiden hinnat ovat nousseet. Lisäksi EU:n typpilannoitemarkkinat ovat merkittävästi riippuvaisia kolmansista maista tulevasta tuonnista, jossa Venäjä on ollut toiseksi suurin toimittaja. Typpilannoitemarkkinoiden lisäksi haasteita on ollut myös kaliumin tarjonnassa, jonka tuonnissa Valko-Venäjällä ja Venäjällä on keskeinen rooli.

Komission esitys typpilannoitteiden raaka-aineiden tullien väliaikaisesta poistamisesta on tervetullut, mutta nykyisissä olosuhteissa riittämätön korvaamaan tuottajille lannoitteiden kohonneita kustannuksia. Lannoitteiden tuontisuojaa voidaan lieventää laajemminkin kuin Komissio on tähän mennessä esittänyt. Tässä polkumyyntitulleilla on iso merkitys. EU:n tulisi tehdä kaikki mahdollinen viljelijöiden tarvitsemien lannoitteiden saatavuuden ja hintojen tasaamisen suhteen. Monella viljelijällä ei ole tällä hetkellä varaa ostaa lannoitteita tulevalle kasvukaudelle korkeiden hintojen vuoksi ja tämä uhkaa ruokaturvaa.

Lannoitteiden saatavuuden turvaaminen ja lannoiteomavaraisuuden vahvistaminen ovat olennaisia EU:n huoltovarmuuden kannalta ja EU:n strategista autonomiaa vahvistettaessa. Tämänhetkisessä ruokakriisissä lannoitteilla on myös merkittävä rooli ruokaturvan varmistamisessa/ylläpitämisessä.

Haluaisinkin kysyä Komissiolta:

1. Millaisia lisätoimenpiteitä Komissio on suunnittelemassa kansainvälisten lannoitemarkkinoiden avaamiseksi ja lannoitteiden saatavuuden varmistamiseksi samalla riippuvuutta Venäjään purkaen?

2. Kuinka Komissio varmistaa ja edistää EU:n lannoiteomavaraisuutta?

3. Miten Komissio mahdollistaa sen, ettei tuleva hiilirajamekanismi (CBAM) edelleen hankaloita tuottajien asemaa tässä lannoite- ja ruokakriisissä?

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu