Kuvituskuva. Elsi Katainen tukkipinon edessä.

Parlamentin kanta metsäenergiaan pettymys

Tiedote
Julkaisuvapaa heti

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kantansa uusiutuvan energian direktiiviin, jonka mukaan uusiutuvan energian tuotanto Euroopassa on nostettava 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä kaikesta energiantuotannosta.

Parlamentin kannan mukaan metsäenergia lasketaan uusiutuvaksi vain, jos tuotanto pysyy vuosien 2017-2022 tasolla. Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Elsi Katainen pitää linjausta keinotekoisena.

”Metsänhoidon sivuvirroista tuotettu energia on uusiutuvaa parlamentin kannasta huolimatta. Onneksi puun energiakäyttöä ei sentään kielletä. Tällä kertaa parlamentissa voitti näkemys, joka ei kannusta metsäenergian tuotantoon. Huolestuttavaa on myös ehdotus siitä, että metsäenergian uusiutuvuudelle asetetaan takaraja vuoteen 2030, jonka jälkeen kriteerejä kiristetään. Uskon kuitenkin, että lainsäädännön jatkoneuvotteluissa jäsenmaiden ja EU-komission kanssa direktiivin kirjauksiin saadaan järkeä metsäenergian osalta.”, Elsi Katainenkertoo Strasbourgin täysistunnosta.

Katainen pitää huolestuttavana, että linja Euroopassa metsäpohjaista energiaa kohtaan kiristyy tilanteessa, jossa Euroopan pitäisi vahvistaa omaa energiantuotantoaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

”Parlamentin kantaan päätyneet kirjaukset metsäenergiasta eivät nyt helpota Euroopan irtautumista venäläisestä fossiilisesta energiasta. Onneksi pahimmat ympäristövaliokunnan esittämät kirjaukset, joiden mukaan metsäpohjainen bioenergia olisi lähes kokonaan laskettu pois uusiutuvan energian ja tukien piiristä, eivät menneet läpi.” Katainen kertoo.

Parlamentti äänesti jo aiemmin viikolla metsäasioista, kun raportti EU:n metsästrategiasta hyväksyttiin vankalla enemmistöllä. Katainen pitää parlamentin kantaa metsästrategiaan huomattavasti uusiutuvan energian direktiiviä parempana metsäasioiden osalta, mutta on toisaalta pettynyt parlamentin kantojen ristiriitaisuuteen.

”Toivon todella, että uusiutuvan energian direktiivin viimeistelyssä parlamentin neuvottelijat huomioivat EU:n metsästrategian linjaukset, joissa puunkäytön ilmastohyödyt on tunnustettu kattavasti niin tuotteissa kuin sivuvirroista valmistettavasta energiasta”, Katainen kertoo.

Uusiutuvan energian direktiivin yksityiskohtia koskevat kolmikantaneuvottelut alkavat tänä syksynä.

Lisätiedot:
MEP Elsi Katainen
[email protected]
Brussels – Tel. +32 (0) 2 28 45361
Mob. +358 50 5122362

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]