Puurakentamista on lisättävä!

Metsä on aina tarjonnut suomalaisille toimeentuloa ja turvaa, ravintoa ruumiille ja sielulle. Olemme osanneet hyödyntää tätä luonnonvaraamme monipuolisesti ja vastuullisesti.


Metsän arvokasta antia on rakennusmateriaali vailla vertaa. Puusta voitaisiin rakentaa nykyistä paljon enemmänkin, samalla työllistäen ja puurakentamisen jaloa taitoa ylläpitäen ja kehittäen. EU:ssa puun osuus kaikesta rakentamisesta on tällä hetkellä vain neljä prosenttia. Lisäämisen varaa on siis reilusti. Puurakentamista onkin alettava vauhdittamaan toden teolla koko mantereella.


Puurakentamisen hyödyt ovat kiistattomat, sillä puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, sillä puun sitoma hiili säilyy rakenteissa ja kalusteissa pitkään ja vaikuttaa koko rakennusalan ympäristövaikutuksiin. Rakentaminen ja rakennukset vastaavat tällä hetkellä Suomessa noin kolmasosaa kaikista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.


Euroopan komissio julkaisi joulukuussa ns. Green dealin, eli vihreän kehityksen ohjelman. Käytännössä kyseessä on tiukka listaus lukuisista toimista, joihin ilmastonmuutoksen torjumiseksi aiotaan EU:ssa ryhtyä.


Kunnianhimoisessa ilmasto-ohjelmassa biotalous ja puurakentaminen ovat kuitenkin jääneet melkein huomiotta. On käsittämätöntä, että ohjelmassa biotalous kuitataan vain kahdella virkkeellä, eikä puurakentamisesta mainita sanaakaan todistetuista ilmastohyödyistä huolimatta. 


Noin tärkeän asian sivuuttamista ei voi katsoa läpi sormien, joten jätin komissiolle kirjallisen kysymyksen asiasta. Aiemmin biotalouden ja puurakentamisen ilmastohyödyt on tunnustettu mm. komission v. 2018 julkaisemassa energia- ja ilmastovisiossa sekä biotalousstrategiassa, mikä tekee tapauksesta vieläkin kummallisemman.


Vaadin kirjallisessa kysymyksessä myös koko EU:n kattavaa puurakentamisohjelmaa. Puupohjaiset ratkaisut ja tuotteet tarjoavat eväitä ilmastomuutoksen taklaamiseen ja siirtymiseen fossiilitaloudesta biotalouteen. Puurakentamiselle ja biotalouden ratkaisuille on saatava niille kuuluva arvo, kun kaikki ilmastoa parantavat keinot on otettava käyttöön.


Luottamus puurakentamiseen syntyy vain tekojen ja esimerkkien kautta. Kainuussa ollaan oltu edelläkävijoitä mm. Kuhmon uudehkon ja mittavan Tuupalan puukoulun myötä, joka herätti kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomailla. Joensuussa valmistui hiljan 14-kerroksinen puukerrostalo, lajissaan maailman korkein, koska betonivälikerroksia rakennuksessa ei ole.


Tarvitsemme lisää näitä puurakentamisen potentiaalin osoittavia näyteikkunoita. Ja mikä parasta, ilmasto kiittää.

Kirjoitus julkaistu Kainuun Sanomissa 31.1.2020