Sisäänpäin kääntyvä maailma

Iso-Britannia uusi tiukan brexit-kantansa jälleen tällä viikolla, kun se ei pyytänyt lisäaikaa siirtymäajalle. Saarivaltio jättää siis EU:n sisämarkkinat pysyvästi vuoden loppuun mennessä. Sitä ennen pitäisi päästä sopuun kauppasopimuksesta ja muistakin yhteistyön muodoista. Neuvottelut ovat edenneet kuitenkin tahmeasti eikä koronakriisi ole helpottanut tilannetta. Neuvottelut kauppasuhteista kestää yleensä vuosia eikä tästäkään pitäisi sopia hätiköiden. On harmillista, että pitkäaikainen liittolaisemme on jatkossa meille ennen muuta kovan luokan kilpailija.

Korona on johtanut monenlaisiin rajoituksiin, kaupan tahmeuteen ja talouden ahdinkoon. Moni maa on sen seurauksena kääntynyt sisäänpäin mm. rajoittaen vientiä kotimaisen tuotannon suojelemiseksi ulkopuoliselta kilpailulta.

Lisääntyvä protektionismi heikentää Suomen kaltaisten pienten maiden edellytyksiä toipua koronan aiheuttamasta shokista nopeasti. Se on uhka erityisesti vientivetoiselle Suomelle.

Toisaalta kriisi on myös opettanut kansainvälisen yhteistyön ja koordinoinnin merkityksestä. EU-maiden on pitänyt vetää yhtä köyttä tavaraliikenteen ja sisämarkkinoiden toimivuuden turvaamiseksi. Yhteistyötä ja kompromisseja tarvitaan myös suhteessa EU:n elpymispakettiin, jonka äärelle EU-maiden päämiehet kokoontuvat juhannusaattona.

Eristäytyminen ei ole vastaus globalisoituneen maailman haasteisiin. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja digitaalisuuden vauhdittamisessa tarvitaan yhteisiä askeleita. Euroopan on myös kyettävä navigoimaan kiristyneessä suurvaltapolitiikassa Yhdysvaltojen ja Kiinan välissä. Yhdysvaltojen, jonka Amerikka ensin -politiikka on heikentänyt kansainvälisten yhteistyöelinten toimintaa. Kiinan, jonka talous ja yritykset menestyvät osin epäreiluin keinoin. Yksin emme näille talousmahdeille pärjää. Eikä pärjää Iso-Britanniakaan. Toivon todella, että kauppaneuvotteluissa saadaan isompi vaihde päälle ja poliittisen paineen myötä edistysaskelia. Kova, sopimukseton Brexit olisi molemmille osapuolille epäedullinen lopputulos, ja tarpeeton isku koronan kurittamalle liike-elämälle.

-Elsi Katainen