Suomi tarvitsee perhemyönteisiä päätöksiä

Ensi kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan suomalaisen perhepolitiikan linja. Kuten kulunut vaalikausi on osoittanut, niin perhevapaauudistuksen sisällöstä ja perusteluista on esitetty hyvin erilaisia ja keskenään ristiriitaisia näkemyksiä.

Keskustalla on selkeät askelmerkit perhevapaiden uudistamiseen. Perhevapaauudistuksen on oltava perheille selvä parannus, ei leikkaus. Perheille on säilyttävä valinnanvapaus lastensa hoitomuodon ja vanhempainvapaiden jakamisen suhteen.

Pidän tärkeänä sitä, että muuttunut työelämä otetaan huomioon uudistuksessa. Isien osallistumista lastensa hoitoon on lisättävä. Isiä ei voi ohittaa, sillä moni isä haluaisi käyttää perhevapaansa, mutta työelämän kulttuuri ei tähän kannusta.

Lähtökohta on oltava se, että lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa. Uudistuksessa on selvitettävä myös isovanhempien mahdollisuus osallistua vanhempain- ja hoitovapaan käyttöön.

Keskustan linjaa tukee tuore perhebarometri, jonka mukaan lähes kaikki perheet haluavat itse päättää perhevapaiden jaostaan, eli jääkö vanhempain- ja hoitovapaalle isä tai äiti.

Perhepolitiikalle on aito tarve ja tilaus. Syntyvyys on romahtanut Suomessa. Toivon, että keskustelu johtaa sellaisiin ratkaisuihin ja päätöksiin, jotka vievät meitä kohti perhe- ja lapsiystävällisempää Suomea.

Perheiden viesti on otettava vakavasti, sillä naisista 71 prosenttia ja miehistä 65 prosenttia oli tuoreessa perhebarometrissa sitä mieltä, että perheiden kahtiajako hyvä- ja huono-osaisiin on voimistunut.

Suomessa tarvitaan rakentava ote perhepolitiikan asioissa, syyllistäminen ei rakenna. Suomen on oltava yksinkertaisesti maailman paras maa perustaa perhe.

Perhevapaiden uudistamisen lisäksi tarvitaan muitakin toimia, sillä uudistus on vain yksi osa perhepolitiikkaa.Keskusta kannattaa esimerkiksi lapsilisän maksamista jatkossakin kaikille lapsille kuuluvana samansuuruisena etuutena. Lisäksi Keskusta haluaa tarttua lapsiperheköyhyyteen. Keskusta esittääkin harkinnanvaraista täydentävää lapsilisää pienituloisille.

Etuuksien ja tukien rinnalla toimivia palveluita ei saa unohtaa. Ennaltaehkäisevän työn merkitys on valtava. Jokainen keskustalainen voi olla myötävaikuttamassa perhepalveluhin maakunnissa ja kunnissa.

Lapsiperheisiin panostaminen tulee nähdä tulevaisuusinvestointeina, eikä pelkkinä kuluina yhteiskunnalle.

Tällä vaalikaudella eduskunnassa aloitettua työtä on jatkettava. Juha Sipilän hallitus teki hyvän päätöksen mm. maksamalla 2 500 euron kertakorvauksesta äidin työnantajalle. Se tasaa vanhemmuuden kustannuksia. Lisäksi hallitus päätti tällä kaudella opintotuen huoltajakorotuksesta. Perhemyönteisiä päätöksiä tarvitaan jatkossakin.

Julkaistu VerkkoAvaimessa 3.12.2018

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu