Takkarahasta sosiaali- ja ilmastorahastoon

EU-parlamentissa on nyt toden teolla käynnistynyt neuvottelut fit for 55 -ilmastopaketista. Kieltojen ja rajoitusten sijaan on pöytään tuotava ehdotuksia ja vaihtoehtoja kaikki kestävät keinot hyödyntäen ja jäsenmaiden vaihtelevat olosuhteet huomioiden. Sähköautoiluun ei pidä pakottaa, kun tarjolla on ympäristöystävällinen biokaasuvaihtoehto. Kieltojen politiikka lisää ilmastoahdistuksen määrää, ja ajatusmalli pitää kääntää mahdollisuuksien näkemiseen, ilmastoiloon.

Sähkön hinta houkuttelee käyttämään vaihtoehtoisia lämmitystapoja. Talvipakkasten paukutellessa takkatulen lämpö vetää puoleensa. Puulämmityksen hiukkaspäästöihin on taas kiinnitetty huomiota. Alankomaissa, Utrechtin kaupungissa avotakkojen päästöjen vähentämiseksi kaupunki jakaa takkarahaa, jolla asunnon omistajia kannustetaan uudistamaan tulisijat. Vanha tulisija kun tuottaa jopa puolet enemmän päästöjä kuin nykyaikainen ja polttotekniikaltaan kehittynyt tulisija.

Samankaltaista tukea on Suomessa annettu öljykattiloista luopumiseen. Tällaiset tuet ovat isossa kuvassa pieniä mutta arkisen ihmisläheisiä esimerkkejä pienten purojen voimasta. Ilmastotoimien kiristyessä on hyvä tarkastella kaikkien sektoreiden vaatimattomiltakin tuntuvia toimia, jotka vievät lähemmäs suurta tavoitetta.

EU-lainsäätäjien pöydällä on kesällä tehty ehdotus sosiaali- ja ilmastorahastosta. Rahastolla päästökaupan laajennuksista saatavia tuloja jaettaisiin niille maille ja kansalaisille, joiden elintasoon nähden energiasiirtymä tulee kalliimmaksi.

Ajatus sisältää monia mutkia, sillä kyse on elvytyspaketin kaltaisesta mekanismista, joka on verhottu ilmastotoimien alle. Ei ole oikein, että maat, jotka ovat jo sitoutuneet kunnianhimoisimpiin ja kalliimpiin ilmastotavoitteisiin, joutuvat jälleen maksajiksi.

Onneksi sopu edellyttää kaikkien jäsenmaiden yksi­mielisyyttä ja Suomi pääsee itse määrittämään omat ehtonsa. Kysymys nousee lähitulevai­suudessa pääministeriön ratkaistavaksi, ja silloin on muistettava, että sosiaalisesti kestävät kannustimet voidaan toteuttaa kansallisesti.

Elsi Katainen

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu