MEP Elsi Katainen: Parlamentista vahva tuki metsäpohjaisille biotuotteille kiertotaloudessa

Julkaistavissa heti

Tiedote 10.2.2021

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kantansa EU:n uuteen kiertotalouden toimintasuunnitelmaan vahvalla enemmistöllä.

“Olen erityisen tyytyväinen, että parlamentti antaa tuen metsäpohjaisille biotuotteille fossiilisten raaka-aineiden korvaajana”, europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) kommentoi äänestystä täysistunnosta.

Kiertotalouden vahvistaminen on yksi tulevan vaalikauden isoimmista hankkeista, jonka osalta pakkauksiin, jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen on tulossa uutta lainsäädäntöä. EU tavoittelee siirtymistä kiertotalouteen, jossa materiaaleja käytetään tehokkaasti, mikä lisäisi talouskasvua ja ehkäisee ilmastonmuutosta. Kataisen mukaan lainsäädännön on tarjottava kannustimet innovaatioille ja biopohjaisille tuotteille.

“Meidän on ehkäistävä jätteiden syntymistä ja lisättävä kierrätystä, mutta yhtä tärkeää on korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla. Tässä puutuotteet ja kestävä metsänhoito ovat täsmäratkaisu, sillä ratkaisut ovat jo olemassa tekstiileistä kemikaaleihin ja puurakentamiseen. Biokiertotalous on valtava vientimahdollisuus Suomelle, sillä meillä on alan huippuosaaminen ja kestävästi hoidetut kasvavat metsävarat”, Katainen linjaa.

Mietinnön valmisteli hollantilainen Jan Huitema (VVD / Renew Europe), jolle Suomi on tuttu paikka hänen vierailtuaan Kainuussa ja Pohjois-Savossa Elsi Kataisen vieraana parlamentin maatalousvaliokunnan valtuuskuntamatkalla 2018. Katainen kertoo tutustuttaneensa Huiteman ja muut kollegat kestävään metsänhoitoon, Kajaanin biojalostamoon ja Ponssen tehtaisiin. Huiteman mietinnön metsäkirjaus (95) kuuluu seuraavasti:

” korostaa kestävän biotalouden ja kestävän metsäalan mahdollisuuksia; korostaa, että on tärkeää panna täytäntöön EU:n biotalous- ja biodiversiteettistrategiat, jotta voidaan parantaa kiertotaloutta korvaamalla fossiiliset materiaalit uusiutuvilla biopohjaisilla materiaaleilla silloin, kun se on ympäristön kannalta hyödyllistä ja kestävää, myös luonnon monimuotoisuuden kannalta, ottaen huomioon biomateriaalien kasvavan kysynnän; “

Parlamentin kiertotaloutta käsittelevä mietintö on luettavissa suomeksi täällä.

Lisätiedot:

Elsi Katainen p. 050 5122 362
Euroopan parlamentin jäsen