Henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste

Tässä rekisteriselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Elsi Kataisen viestintä-, markkinointi- ja vierailijarekisteriin kerätään ja miten niitä käsitellään.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

REKISTERINPITÄJÄ: Europarlamentaarikko Elsi Katainen
OSOITE: 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussels
PUHELIN: +32(0)228 45361
E-MAIL: elsi.katainen@europarl.europa.eu

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Halukkuus osallistua vaalityöhön
 • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Parlamenttiin vierailijoiksi saapuvilta henkilöiltä kerätään seuraavia tietoja:

 • Osoite
 • Syntymäaika
 • Kansalaisuus
 • Matkustusasiakirjan tiedot
 • Tieto ruoka-allergioista

Henkilötietoja käytämme tiedottamiseen europarlamentaarikko Elsi Kataisen kuulumista sekä hänen työstään Euroopan parlamentissa.

Parlamenttivierailijoiden tietoja käytämme lisäksi matka-, majoitus-, ravintola- ja turvallisuusjärjestelyihin.

Käsitellyt henkilötiedot kerätään sinulta itseltäsi ja käsittelemme niitä oman suostumuksesi perusteella. Parlamenttivierailijoiden tietoja käsittelemme kuitenkin oikeutetun etumme (matka- ja turvallisuusjärjestelyiden hoitaminen) perusteella. Vierailun päätyttyä parlamenttivierailijoiden tietojen käsittelyä voidaan jatkaa kampanjointi- ja markkinointitarkoituksiin, mikäli vierailija on antanut tähän suostumuksensa.


Henkilötietojen käsitteleminen

Henkilötietojasi käsittelee ensisijaisesti Europarlamentaarikko Elsi Katainen sekä hänen avustajansa. Lisäksi henkilötietoja voivat käsitellä Elsi Kataisen nettisivujen ylläpitoon osallistuvat henkilöt.

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytämme WordPress-palvelua, jota ylläpitää Seravo Oy. Seravo ei kerää henkilötietoja vaan tietojen keräämisen suoritamme WordPressin kautta ja säilyttämisestä vastaamme itse. Seravo ja WordPress noudattavat Euroopan Unionin uutta tietosuoja-asetusta ja päivittävät sivustojaan aina tarpeen mukaan.

Parlamenttivierailijoiden tiedot luovutamme Euroopan parlamentin turva- ja vierailijayksikölle, jotka käsittelevät henkilötietoja tietosuojaselosteessaan kerrotulla tavalla.


Kuinka tietoja suojataan

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterin ylläpitäjä huolehtii siitä, että ainoastaan asiaankuuluvat henkilöt pääsevät käsittelemään tietoja.


Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään enintään siihen asti, kunnes peruutat suostumuksesi niiden käsittelyyn. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa. Parlamentin tukemalle vierailulle osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja säilytetään parlamentin edellyttämän kirjanpitovelvollisuuden vaatiman ajan eli 3 vuotta vierailun jälkeen.


Yhteydenottaminen ja pyynnöt

Mikäli sinulle herää kysymyksiä tai haluat

 • vahvistaa, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, sekä pyytää niistä kopion
 • korjata mahdolliset virheelliset henkilötietosi
 • poistaa henkilötietosi
 • rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Voit milloin tahansa peruuttaa viikkokirjeen vastaamalla kirjeeseen sähköpostitse. Muut tässä kohdassa tarkoitetut pyynnöt voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen elsi.katainen@europarl.europa.eu

Mikäli et ole tyytyväinen pyyntösi perusteella tekemäämme ratkaisuun tai olet sitä mieltä, että tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.


Muutokset rekisteriselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.4.2019.