UusiSuomi: Kestävä metsänhoito on ratkaisu, ei ongelma

Antti Rinne toteaa Helsingin Sanomissa (9.10.2018), että metsien hakkuita pitäisi vähentää. Rinne väittää asiantuntijoiden arvioivan, että hakkaamme metsää liian paljon suhteessa hiilinieluun. Rinteen väite on reilusti ylimitoitettu. Suosittelen Rinnettä tutustumaan tuoreeseen Valtakunnan metsien inventointia käsittelevään yhteenvetoon https://www.luke.fi/uutiset/valtakunnan-metsien-12-inventointi-vmi12-puuvarat-kasvavat-edelleen/

Suomen metsänhoito ja biotalousmalli on kestävä. Suomen metsävarat ovat kasvaneet pitkään ja kasvavat jatkossakin viilentäen ilmastoa. Olemme maailman metsäisin maa yli 70 % metsäpinta-alalla, ja silti puustomme kokonaistilavuus eli puun määrä metsässä tulee edelleen kasvamaan. LUKE:n selvitysten mukaan puuston kasvu lisääntyy pitkällä aikavälillä kaikissa skenaarioissa. Suomen metsien ikärakenne mahdollistaa metsävarojen hyödyntämisen kasvattamisen.

Siitä olen Rinteen kanssa samaa mieltä, että puun käyttöä tulee kohdentaa entistä enemmän tuotteisiin, jotka jäävät kiertoon. Puunjalostuksesta saamme suoria ilmastohyötyjä kestävien tuotteiden muodossa, jotka ovat pitkäikäisiä ja biohajoavia. Tästä saamme myös verotuloja, jolla voidaan kattaa vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen kustannuksia. Tästä huolimatta puusta jää jotain jäljelle. Materiaalikäyttöön kelpaamaton osa kannattaa käyttää uusiutuvaksi energiaksi, sillä tämä on fossiilista energiaa kestävämpi vaihtoehto.

Olen huolissani lukenut IPCC:n ilmastoraporttia, jonka mukaan meidän on tähdättävä 2 asteen lämpenemistavoitteen sijaan 1,5 asteeseen. Tämä vaatii koko maailman päättäjiltä aktiivisia toimia ja politiikan uudelleenarviointia. EU:ssa tälle tarjoutuu mahdollisuus, kun lähiviikkoina julkaistaan biotalousstrategian välitarkastelu, vuoden vaihteessa EU:n 2050 ilmastostrategian ja EU:n metsästrategian päivitykset. Ilmastotalkoissa on keskityttävä fossiilisten polttoaineiden yhä nopeampaan vähentämiseen. Tässä keskustelussa on tärkeä ymmärtää, että kestävä metsänhoito ja puupohjainen biotalous on osa ratkaisua ilmaston viilentämisessä – ei ongelma.

On ymmärrettävä, että puutuotteet tehdään joka tapauksessa jossain. Haluankin kysyä Antti Rinteeltä, missä puutuotteet tehdään meitä paremmin ja missä on Suomea kestävämpi metsätalous?

Elsi Katainen

Euroopan parlamentin jäsen (kesk./ALDE)