Suomalainen linja Euroopassa

Vaikuttaminen on elämäni työ ja intohimo. Olen keskustalainen Euroopan parlamentin jäsen, aiemmin toimin kansanedustajana lähes kolmen vaalikauden ajan. Maaseudun elämän laaja kirjo on aina ollut perhe- ja työelämässäni läsnä.

Valiokunnissani vaikutan maatalouden, aluekehityksen sekä kansainvälisen kaupan asioihin. Kullakin näistä on suorat vaikutuksensa kaikkien Euroopan reunalla elävien suomalaisten arkeen ja elämään. Suomen poikkeusolosuhteet vaativat puolustamista EU-areenoilla, olemmehan kestävän bio- ja ruokatalouden edelläkävijä koko maailmassa.

Euroopan menestys globaalissa maailmassa on myös meidän suomalaisten etu. Siksi on tärkeää vaalia ja edistää eurooppalaista yhteistyötä. Myös kotimaamme etu vaatii vahvaa edunvalvontaa EU:n sisällä. Euroopan onkin kuljettava kaksilla jaloilla: vahva yhteisö, joka koostuu vahvoista kansallisvaltioista.

Euroopan on oltava suuri suurissa asioissa, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa tai pakolaiskysymyksissä. Unioni syntyi rauhanprojektina, ja siinä sen olemassaolon oikeutus on tänäkin päivänä.


Facebook

Elsi Katainen
Elsi Katainen
Puolustamasssa Suomen etua yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen lähetekeskustelussa. Nyt on löydettävä rohkeus viedä EU:n jäsenmaat yhteen muottiin pakottavasta maatalouspolitiikasta kohti uutta mallia, jossa jäsenmaat saavat päättää, mihin erikoistua ja miten järjestää valvonnat. Nyt on mahdollisuus viljelijöitä rassaavan hallinnollisen taakan vähentämiseen. #cap27 #yhteinenmaatalouspolitiikka #ymp #ruokaturva #huoltovarmuus
Elsi Katainen
Elsi Katainen
Työaamiainen Suomen maatalousministeri Jari Lepän, Luxembourgin maatalousministeri Fernand Etgenin ja ALDE puolueen Vice President Timmy Dooleyn kanssa. Keskustelua herättivät yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen kiemuroiden lisäksi erityisesti EU:n komission esitykset suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen rajoittamisesta, joita ei pidä hyväksyä.
Elsi Katainen
Elsi Katainen
Viihdyn tosiaan työssäni, sekä Brysselin päässä ja myös kotimaan kierroksilla, joita paljon teenkin. Se on minun tapani tehdä tätä työtä. Vastuitakin on tullut ja yhteistyö on antoisaa. Mepin työssä saa vaikuttaa, välittää ja valistaakin.
Elsi Katainen
Elsi Katainen
Haluan oikaista näitä kollegoiden Pietikäisen ja Hautalan lausuntoja epäreilujen kauppatapojen direktiivistä, jotka vievät keskustelua väärille urille. Niille jotka sanovat, että ”Maatalousvaliokunta otti ja pilasi” haluan muistuttaa, että EU-parlamentin 600 mepin enemmistö vaati direktiiviä vuonna 2016 juuri maatalousvaliokunnan aloitteesta, minkä seurauksena komissio antoi direktiiviehdotuksen keväällä 2018.

Olemme maatalousvaliokunnassa tehneet hartiavoimin töitä, että tuottajan asemaa elintarvikeketjussa parantava direktiivi saadaan nopeasti voimaan, sillä tuottajien tulotaso on vain 40 prosenttia muiden alojen keskiarvosta. Tähän tarvitaan nopeasti muutos, sillä maatalousbudjettiin on ehdotettu leikkauksia seuraavalle rahoituskaudelle. Direktiivi on saatava voimaan ennen kevään 2019 EU-vaaleja, sillä muuten asian käsittely viivästyy merkittävästi. Siksi kannatin direktiivin nopeaa käsittelyä täysistunnossa.

Olemme istuneet nyt kaksi kierrosta trilogineuvotteluissa EU:n komission ja Itävallan johtaman neuvoston kanssa. Jo nyt näyttää selvältä, että nämä kaksi maatalousvaliokunnan kantaan livahtanutta muutosehdotusta pudotetaan pois lopullisesta direktiivistä. Olen jo aikaisemmin todennut useaan kertaan, että nämä saksalaisten EPP-meppien tekemät ehdotukset korkeampien eläinten hyvinvointi- ja ympäristöstandardien tai kaupan hankintayhteistyön kieltämisestä ovat järjenvastaisia. Äänestin maatalousvaliokunnassa näitä ehdotuksia vastaan.

Pidän EU-komission ehdottamaa etenemistapaa järkevänä, jossa EU-tasolla säänneltäisiin kahdeksan merkittävimmän epäreilun kauppatavan kieltämisestä. Sen sijaan jäsenmaille on annettava täydet valtuudet mennä omassa lainsäädännössään reilusti EU:ta pidemmälle tuottajan aseman suojaamisessa.
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.326781

Twitter


Viihdyn tosiaan työssäni, sekä Brysselin päässä ja myös kotimaan kierroksilla, joita paljon teenkin. Se on minun tapani tehdä tätä työtä. Vastuitakin on tullut ja yhteistyö on antoisaa. Mepin työssä saa vaikuttaa, välittää ja valistaakin. https://t.co/mf05e17BOe

Neuvottelemassa epäterveiden kauppatapojen direktiiviä. Vastapuolella Itävallan johtama jäsenmaiden neuvosto sekä EU:n komissio, täällä Euroopan parlamentti. Sorvaamme yhteen hitaasti mutta varmasti tuottajan asemaa suojaavaa EU-lainsäädäntöä. #EU https://t.co/sqCRrP01ZO ElsiKatainen photo

Jatkossa EU haluaa tukea entistä enemmän hankkeita, jotka vauhdittavat vähähiiliseen kiertotalouteen siirtymistä, pk-yritysten kansainvälistymistä ja yhteisen eurooppalaisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämistä. #EU #aluepolitiikka https://t.co/oSJVRm7uMP

EU:n maatalouspolitiikan päätavoitteena on oltava se, että maailman laadukkaimman ruuan tuotannon tulevaisuus ja viljelijöiden kannattava yrittäjyys voidaan turvata. #EU #maatalous #ruoka https://t.co/ybRGvkp0Dn

Älykkään kasvun foorumi starttaamassa Utran Uittotuvalla "EU tarvitsee vahvistumista" @ElsiKatainen @pkliitto https://t.co/cPtDG6akbN ElsiKatainen photo

MEP @ElsiKatainen Smart Specialisation Strategies were natural part of regional development in Finland allready from 2014 because of long term strategical regional development work. #s3 @pkliitto https://t.co/6RLwis0H51 ElsiKatainen photo