Työ parlamentissa

Vaikutan Euroopan parlamentissa maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenenä. Lisäksi toimin Venäjä-valtuuskunnan varapuheenjohtajana sekä Kanada-valtuuskunnan varajäsenenä.

Maatalousvaliokunta

Vastuu-alueelle kuuluvat EU:n yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), eläinten terveys ja hyvinvointi, kasvinterveys, maataloustuotteiden laatu sekä metsätalous. Yhteisen maatalouspolitiikan perustavoitteita EU:ssa ovat tuottajan riittävän elintason turvaaminen sekä tuotannon mahdollistaminen EU:n kaikilla alueilla pohjoista myöten.

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Liikenne- ja matkailuvaliokunnan toimivaltaan kuuluu yhteisen rautatie-, maantie-, sisävesi-, meri- ja lentoliikennepolitiikan kehittäminen. Lisäksi se käsittelee postipalveluihin ja matkailuun liittyviä kysymyksiä.

Suhteista Venäjään vastaava valtuuskunta

Vastaa Euroopan parlamentin suhteiden ylläpitämisestä ja kehittämisestä Venäjään, muun muassa sen parlamentaarisiin edustuslaitoksiin, kansalaisyhteiskuntaan ja tiedeyhteisöön. Valtuuskunnat edistävät demokratiaa, ihmisoikeuksia sekä EU:n arvoja ja intressejä EU:n rajojen ulkopuolella.

Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Vastaa Euroopan parlamentin suhteista Kanadaan, joka on yksi EU:n lähimmistä kumppaneista. Yli 40 vuoden ajan valtuuskunta on pitänyt vuosittaisia parlamenttien välisiä yhteiskokouksia, jotka vuorottelevat Euroopan ja Kanadan välillä. 

Renew Europe

Kuulun Euroopan parlamentissa Renew Europe (Uudistuva Eurooppa) ryhmään, johon kuuluvat suomalaisista mepeistä Keskustan ja RKP:n edustajat. Uusi ryhmä syntyi kevään 2019 eurovaalien jälkeen Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän pohjalle.
 
Ryhmän vaikutusvalta kasvoi Euroopan parlamentissa vaalien myötä huomattavasti, 67 edustajasta 108 parlamentaarikkoon. Tämän myötä Renew Europe on Euroopan parlamentin kolmanneksi suurin poliittinen ryhmä.
 
Ryhmämme tavoitteena on uudistaa Eurooppaa yhteistyössä. Työmme lähtee siitä, että talouskasvu, ympäristön kestävyys, reilu kilpailu ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]