Tausta

Olen Euroopan parlamentin jäsen, tehtäväni alkoi 1.3.2018. Tätä ennen olen toiminut kansanedustajana Savo-Karjalan vaalipiiristä 2007–2018. Nykyään toimin myös Kuopion kaupunginvaltuutettuna. Olen naimisissa ja meillä on kaksi aikuista lasta. Koulutukseltani olen agrologi-AMK ja ammatillisten aineiden opettaja. Sukupolvenvaihdoksessa pojallemme siirtynyt lypsykarjatila Pohjois-Savossa Pielavedellä Venetmäen kylässä on yhä keskeinen ja tärkeä kiintopiste monipaikkaisessa elämänmenossa. Lähtöisin olen Pohjois-Pohjanmaalta Haapajärveltä, sukujuuriltani olen pohjalainen ja karjalainen. Äitini sukujuuret ovat pohjois- ja eteläpohjalaisia. Karjalaisen isäni evakkotie on kuljettanut hänet Soanlahdelta Haapajärvelle.

Poliittisesta urasta

Poliittista uraani leimaa vahvasti se, että olen edennyt politiikassa portaittain. Niinpä olen kerryttänyt kokemusta kunta-, maakunta- ja eduskuntatyöstä ja samalla toiminut laajasti myös järjestöpuolella. Koen, että eri vaiheet ovat olleet luontevia jatkumoita ja eri tehtävät ovat tukeneet toinen toistaan.

Poliittinen urani lähti liikkeelle vuonna 2000, kun osallistuin ensimmäistä kertaa kuntavaaleihin kotikunnassani Pielavedellä. Uutena valtuutettuna sovitin käteeni kunnanvaltuuston puheenjohtajan nuijaa, missä tehtävässä toimin kolme vaalikautta. Tuona aikana aloitin tehtäväni myös Pohjois-Savon maakuntahallituksen jäsenenä kahdeksan vuoden ajaksi. Samaan ajanjaksoon asettuu myös 11 vuoden kestänyt kansanedustajan toimeni. Eduskunnassa toimin mm. Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana. Vuonna 2018 siirryin Euroopan Parlamentin jäseneksi. Tuona aikana toimin myös puolueen järjestöpuolella mm. Suomen Keskustanaisten puheenjohtajana kuuden vuoden ajan. Puoluehallituksen ja työvaliokunnan jäsen olen edelleenkin edustaen siellä meppiryhmäämme. Paikallispolitiikassa toimin nykyään Kuopion kaupunginvaltuutettuna.

Miksi yhteisille asioille?

Minua politiikassa on aina motivoinut sen tarjoamat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, että oikeudenmukaisuus toteutuu, että ihmisillä olisi mahdollisuus tehdä oman näköisensä valinnat elämässään; opinnoissaan, työssään ja perhe-elämässään. Poliittisilla päätöksillä pitää kannustaa, ei passivoida, tukea yhteisöllisyyttä ja osallistaa, ei syrjäyttää, rohkaista lannistamisen sijaan, kannustaa vastuullisuuteen itsensä ja läheistensä suhteen.

Minulle tärkeitä politiikan sektoreita Euroopan parlamentissa ovat jo valiokuntavastuidenikin mukaan maatalous, maaseutu, aluekehitys sekä kansainvälisen kaupan asiat. Euroopan Unionilla on näillä sektoreilla laaja toimivalta ja siksi ne ovat todella tärkeitä paikkoja suomalaisen elintarviketuotannon, ruokaturvan, tasapuolisen aluekehityksen sekä kansainvälisen kilpailukykymme kannalta.

Muutakin työtä on tullut tehtyä

Työelämässäni olen saanut tehdä monenlaista työtä, useimmilla tehtävilläni on ollut yhteys maaseutuelinkeinojen, koulutuksen sekä kehittämis- ja hallintotehtävien kanssa. Ensimmäisen tilini olen tehnyt maatalouslomittajana, myöhemmin kunnan maaseutusihteerinä, maaseudun kehittämishankkeessa sekä luonnonvara-alan opettajana.
Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]