Elsi Katainen neuvottelijaksi maaperän seurantaa ja kestokykyä koskevaan direktiiviin

Tiedote 26.9.2023
Julkaisuvapaa heti

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) on valittu ryhmänsä neuvottelijaksi maatalousvaliokuntaan maaperän seurantaa ja kestokykyä koskevaan direktiiviin, joka on osa kesällä julkaistua luonnonvarojen kestävän käytön pakettia.

Komission direktiiviehdotus asettaa maaperän seurantaan EU-kehyksen, joka velvoittaa jäsenmaita keräämään tietoa maaperän tilasta ja terveydestä sekä tulosten pohjalta parantamaan maaperän tilaa. Mitattavia ja seurattavia kohteita ovat muun muassa maan orgaaninen hiili, maaperän saastuminen sekä eroosio. Lisäksi lainsäädäntö listaa kestäviä maankäytön periaatteita ja määrittelee maankäytön rajoituksia. Keskiössä esityksessä on erityisesti pilaantuneiden maa-alueiden tunnistaminen, arviointi ja parantaminen.

”Komission asettama tavoite puhtaasta maaperästä vuoteen 2050 mennessä on kannatettava. Direktiivin toimeenpanossa on kuitenkin jätettävä jäsenmaille tarpeeksi joustoa paikallisiin olosuhteisiin sopivien toimien toteutukselle, sillä maaperän tila vaihtelee suuresti jäsenmaiden välillä. Lainsäädännön paikallinen toimeenpano pitää olla selkeää, jotta tavoitteisiin voidaan sitoutua laajasti”, Katainen toteaa.

Parlamentissa ratkotaan tällä hetkellä toimivaltakiistoja ympäristövaliokunnan ja maatalousvaliokunnan välillä siitä, miten neuvotteluvastuut valiokuntien välillä jakautuvat. Parlamentti pyrkii luomaan kantansa ennen tulevia eurovaaleja, mikäli toimivaltakysymykset saadaan selvitettyä pian. Parlamentin pääraportoijana toimii Kataisen puoluekollega ympäristövaliokunnasta, slovakialainen Martin Hojsik.

”Lähtökohtaisesti komission ehdotus ei ole yhtä huolestuttava kuin vaikkapa esitys luonnon ennallistamisesta. Maaperän seurantaa tehdään jo paljon yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä sekä muun muassa viljavuusnäytteiden avulla. Esityksen jatkokäsittelyssä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei hallinnollinen taakka viljelijöille ja maanomistajille kasva suunnattomaksi. Tiedonkeruusta on oltava myös todellista hyötyä itse maanomistajille”, Katainen linjaa.

Komission heinäkuussa 2023 julkaisema ehdotus maaperän monitoroinnista löytyy täältä.

Lisätietoja:

MEP Elsi Katainen

[email protected]

mob. +358 50 5122362

Kuvat: https://elsikatainen.fi/medialle/

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]