EU:n meriliikenneasetuksesta sopu – Suomen kilpailukyvylle välttämättömän talvimerenkulun erityispiirteet huomioitu

Tiedote 23.3.2023
Julkaisuvapaa heti

Euroopan parlamentti, jäsenmaiden neuvosto ja komissio pääsivät sopuun FuelEU Maritime -meriliikenneasetuksesta. Aamuyön tunneille venyneissä tiukoissa neuvotteluissa päätettiin meriliikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämisestä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä. Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) toimi asetuksessa Renew Europe -ryhmänsä neuvottelijana.

Suomen kannalta asetuksen neuvotteluissa erityisen tärkeää oli talvimerenkulkuun liittyvien erityispiirteiden huomiointi. Neuvotteluissa päästiin sopuun vahvimpiin jääluokkiin kuuluvien jäävahvisteisten laivojen huomioimisesta pysyvällä kompensaatiolla. Lisäksi asetuksessa huomioidaan jäissä navigointi ainakin vuoden 2034 loppuun asti.

Olen erittäin tyytyväinen, että lähes kaksi vuotta jatkuneen pitkäjänteisen ja aktiivisen vaikutustyön ansioista Suomen viennille elintärkeä talvimerenkulku on huomioitu lopullisessa neuvottelutuloksessa. Se varmistaa, että Suomen kilpailukyky ja huoltovarmuus eivät vaarannu maantieteellisten seikkojen ja sääolosuhteiden takia merenkulkusektorin vihreässä siirtymässä,” Katainen kommentoi Brysselistä.

Talvimerenkulun huomiotta jättämisestä olisi aiheutunut huomattavia kustannuksia Suomelle vuosikymmenten saatossa, sillä jäävahvisteiset laivat kuluttavat enemmän polttoainetta ja nyt hyväksytty asetus tulee nostamaan polttoaineiden hintaa. Mikäli asetukseen ei sisältyisi kompensaatiota suuremmasta polttoainekulutuksesta, suomalaisten yritysten kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla kärsisi vientikustannusten noususta.

Neuvoston kanta olisi huomioinut talvimerenkulun kokonaisuudessaan vain vuoden 2029 loppuun, joten varsinkin jäävahvisteisten laivojen pysyvä huomiointi parlamentin kannan mukaisesti on todellinen voitto. Tämä takaa turvallisen ja kilpailukykyisen laivaliikenteen Itämerellä myös tulevaisuudessa ja laittaa kaikki laivat reilusti samalle viivalle päästövähennystalkoissa,” Katainen analysoi neuvottelujen tulosta.

Liikenteen päästöjä on vähennettävä 90 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä, jotta EU:n ilmastoneutraaliustavoite toteutuu. Merenkulkusektorin on tehtävä tässä oma osansa.  Meriliikenneasetus asettaa yli 50 prosentille EU:n alueella seilaavista tilavuudeltaan suurimman kokoluokan laivoista kasvihuonekaasuintensiteetin vähentämistavoitteet viiden vuoden välein alkaen vuodesta 2025. Tällä ohjataan laivoja käyttämään enenevissä määrin vähähiilisiä ja uusiutuvia polttoaineita.

Tavoitteenani neuvotteluissa oli kunnianhimoinen ja järkevä lainsäädäntö, jonka avulla sektorin päästöjä saadaan vähennettyä kustannustehokkaasti. Nyt aikaan saatu tasapainoinen lopputulos tarjoaa merenkulkualalle vakaan toimintaympäristön ja selkeän tiekartan siirtymään. Suomessa on loistavaa osaamista laivanrakennuksessa, merenkulun innovaatioissa ja vaihtoehtoisissa polttoaineissa, ja asetus avaakin Suomeen uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä se nostaa sekä bio- että vetypohjaisten polttoaineiden kysyntää,” Katainen linjaa.

Meriliikenneasetukselle on tarvetta, sillä edelleen noin 98 % laivoista käyttää fossiilisia polttoaineita. Aikaan saatu neuvottelutulos tekee EU:sta globaalin suunnannäyttäjän merenkulun päästövähennystalkoissa.

Lisätiedot:
MEP Elsi Katainen
[email protected]
Mob. +358 50 5122362

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]