Kansainvälinen naistenpäivä: Lisää naisia luonnontieteellisille aloille!

Naisten miehiä heikommat mahdollisuudet hyödyntää tietotekniikkaa vaikuttavat paitsi naisten työllistymismahdollisuuksiin, myös teknologian kehittymiseen.

Työelämässä välttämättömien digitaitojen kehittämistä erityisesti maailmalla heikentää mm. nettiin pääsyn vaikeudet sekä verkkoväkivallan kokeminen. Se taas heijastuu sukupuolivääristymänä etenkin matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla. Myös sukupuolittuneet asenteet ja rakenteet sekä roolimallien puuttuminen johtavat siihen, etteivät naiset hakeudu luma-aloille kuten miehet.

Epäkohtaan on korkea aika puuttua, sillä arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä jopa 75 prosenttia kaikista työpaikoista liittyy luma-aloihin. Tällä hetkellä tekoälyn kehittämisen parissa työskentelevistä vain 22 prosenttia on naisia. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että lähes puolessa tekoälysovelluksista esiintyy sukupuoliharhaa.

Suomessa naisten osuus tutkijoista ja insinööreistä on EU:n alhaisimpia, vain 30 prosenttia. Muissa Pohjoismaissa ja mm. Espanjassa tutkijoista ja insinööreistä naisia on yli puolet. Kouluttautumismahdollisuuksilla erot eivät selity, ja siksi onkin syytä puuttua työmarkkinoidemme syvään sukupuolittuneisuuteen.

On selvää, että naisten ottaminen mukaan teknologian kehittämiseen johtaa luovempiin ja innovatiivisempiin ratkaisuihin, jotka hyödyttävät paremmin yhteiskuntaa ja koko maailmaa. Naisten kipuaminen tekniikan aloilla parantaisi myös palkkatasa-arvoa. Oikeita esteitä naisten osallisuudelle luma-aloille ei ole, valitettavasti asenteelliset hidasteet ovatkin niitä hankalampia.

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]