Elsi KATAINEN and Mauri PEKKARINEN in the EP in Strasbourg

Rakennusten energiatehokkuus: Keskustan mepit erittäin pettyneitä parlamentin äänestystulokseen

TIEDOTE
Strasbourg 14.3.2023

Euroopan parlamentti äänesti tiistaina 14.3. täysistunnossa parlamentin neuvottelukannasta rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin, joka sisältää ehdotuksia rakennusten energiakulutuksen ja päästöjen leikkaamisesta. Keskustan mepit Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen ovat erittäin pettyneitä parlamentin äänestystulokseen 343 puolesta, 216 vastaan, 78 tyhjää. Ehdotus on tämän hetkisessä muodossaan joustamaton ja aiheuttaisi huomattavia kustannuksia kotitalouksille.

”Energiatehokkuuden parantamisen täytyy tapahtua järkevällä tavalla ja jäsenmaiden erityispiirteet huomioiden, minkä takia äänestimme esitystä vastaan. Päästöttömän energian käyttöä rakennuksissa on hyvä lisätä, ja Suomessa toimia on jo tehtykin. Kotitalouksien sitovien velvoitteiden sijaan EU:n pitää ohjata jäsenmaita tekemään kustannustehokkaita ratkaisuja. On selvää, että tämän mittaluokan päätökset täytyy tehdä lähempänä ihmistä ja säilyttää kansallisella tasolla mahdollisuus joustoihin”, Katainen ja Pekkarinen kertovat Strasbourgista.

”Jo komission antama esitys asetti korkeat velvoitteet rakennusten energiaremonteille, mitä parlamentin kanta entisestään nostaa. Emme voineet kannattaa esitystä tässä muodossa, sillä tällaisenaan esitetyt toimenpiteet johtaisivat Suomessa inhimillisestä näkökulmasta katsottuna epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin ja kohtuuttomiin vaatimuksiin. Ne pakottaisivat yli kaksi miljoonaa ihmistä Suomessa tekemään koteihinsa energiaremontin. Keskustan linja on, että energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä asia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, mutta jäsenmaiden ja kansalaisten pitää saada itse päättää siitä, millaiset energiatehokkuutta parantavat toimet ovat heidän tilanteisiinsa sopivia”, Keskustan mepit linjaavat.

Hyvänä esimerkkinä komission ehdotuksen ongelmallisuudesta ovat aurinkoenergiajärjestelmien vaatimukset, joiden mukaan uusiin rakennuksiin olisi tehtävä varauma aurinkopaneelien asennukselle. On selvää, että velvoittavuuden ulkopuolelle on voitava jättää rakennukset, jotka eivät ominaisuuksiltaan sovellu tällaisten järjestelmien käyttöönottoon.

Direktiivin käsittely jatkuu seuraavaksi parlamentin, neuvoston ja komission kolmikantaneuvotteluissa. Jäsenmaiden neuvoston kanta on parlamentin kantaa tasapainoisempi ja on toivottavaa, että lopullinen kompromissi on lähempänä neuvoston kantaa.

Lisätietoja:

MEP Elsi Katainen
[email protected]
Mob. +358 50 512 2362

MEP Mauri Pekkarinen
[email protected]
Mob. +358 50 511 3097

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]