Elsi Katainen esittää arktista komissaarinsalkkua

Tiedote 13.2.2024
Julkaisuvapaa heti

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2021 tiedonannon EU:n voimakkaammasta sitoutumisesta rauhanomaiseen, kestävään ja vauraaseen arktiseen alueeseen. Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) näkee, että tiedonannosta huolimatta komissio ei ole sitoutunut riittävästi EU:n läsnäolon vahvistamiseen arktisella alueella. Hän esittää, että seuraavaan komissioon on saatava salkku, johon arktiset asiat sisältyvät.

Arktisen alueen kasvavaa merkitystä Pohjoismaille ja koko Euroopalle ja maailmalle ei pidä enää sivuuttaa. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama turvallisuustilanteen muutos, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja kiihtyvä vihreän siirtymän kilpavarustelu heijastuvat kaikki voimakkaasti arktiseen alueeseen. Komission tiedonanto ja uusi Grönlannin EU-toimisto ovat hyvä alku, mutta eivät vielä riitä. Mielestäni EU ei ole panostanut riittävästi arktiseen alueeseen, ja siksi esitän, että EU:lle on saatava komissaari, jonka työpöydälle kuuluu vahvana osana EU:n läsnäolon lisääminen arktisella alueella ja yhteistyön tiivistäminen alueen edustajien kanssa”, Katainen linjaa.

Katainen nostaa esille, että Venäjä on panostanut voimakkaasti jo vuosien ajan sotilaalliseen läsnäoloonsa arktisella alueella ja geopoliittiset muutokset ovat luoneet epävakautta alueen turvallisuuteen. Myös arktisen alueen ulkopuolisten maiden, kuten Kiinan, läsnäolo alueella on lisääntynyt, sillä kiinnostus alueen luonnonrikkauksia ja uusia kauppareittejä kohtaan on suuri.

Tarve EU:n arktiselle turvallisuusstrategialle on selkeä, sillä EU:n on oltava tietoinen pohjoisten ulkorajojensa turvallisuustilanteen muutoksista ja valmis ennakoimaan tarvittavin toimin alueella. On myös pidettävä huoli, etteivät alueen merkittävät luonnonvarat valu kolmansien osapuolien ja autoritääristen valtioiden haltuun. Myös tutkijoiden mahdollisuuksista toimia alueella on huolehdittava, sillä alueen herkkä luonto muuttuu tällä hetkellä huimaa vauhtia”, Katainen kertoo.

Katainen muistuttaa, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa keskeytti käytännössä kaiken yhteistyön Venäjän kanssa arktisella alueella ja vaikutti voimakkaasti etenkin tutkijoiden työhön. Samalla alueelle merkittävän Arktisen neuvoston toiminta lamaantui, sillä Venäjä toimi neuvoston puheenjohtajana kesään 2023 saakka, ja vasta puheenjohtajuuden siirryttyä Norjalle toiminta on alkanut elpyä.

Katainen huomauttaa, että arktisen alueen vakaus ja elinvoima ovat tärkeitä koko Suomelle ja Euroopalle.

EU:n näkökulmasta koko Suomi on käytännössä arktista aluetta. Siksi panostukset arktiseen alueeseen vaikuttavat positiivisesti koko maahamme, eivät vain pohjoisimpiin osiin. Huolehtimalla arktisen alueen elinvoimasta, vakaudesta ja turvallisuudesta huolehdimme koko Euroopan hyvinvoinnista”, Katainen päättää.

Katainen on lähettänyt aiheesta kirjeen Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille ja komission EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Josep Borrellille. Katainen on myös aiemmin lähettänyt komissiolle kirjallisen kysymyksen EU:n arktisesta politiikasta.

Lisätietoja:

MEP Elsi Katainen
[email protected]
mob. +358 50 5122362

Kuvat: https://elsikatainen.fi/medialle/

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]