Elsi Kataisen ajama linja maaperädirektiivistä läpi maatalousvaliokunnan äänestyksessä

Tiedote 13.2.2024
Julkaisuvapaa heti

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta äänesti tiistaina maaperän seurantaa ja kestokykyä koskevasta direktiivistä. Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) toimi ryhmänsä neuvottelijana maatalousvaliokunnassa. Äänestystulos oli tiukka: maatalousvaliokunnan kanta hyväksyttiin äänin 19 puolesta, 16 vastaan ja 4 tyhjää.

Tavoite puhtaasta ja terveestä maaperästä on kannatettava, sillä se on ruokaturvan sekä kestävän ruuantuotannon edellytys. Suomessa olemme maaperän kunnossa ja puhtaudessa Euroopan etulinjassa, vaikka tekemistä meilläkin on. Maaperän seurantaa meillä on tehty jo pitkään, ja halusin varmistaa, että jo olemassa olevia tiedonkeruumenetelmiä ja dataa voidaan jatkossakin hyödyntää. Kyse on myös datan omistajuudesta ja siitä, että maanomistajan on automaattisesti päästävä omien tietojensa äärelle. Tiedon keräämisen pitää perustua vapaaehtoisuuteen”, Katainen kertaa äänestyksen jälkeen.

Katainen kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että hänen esittämänsä muutosehdotukset menivät läpi valiokunnan kantaan. Valiokunta esittää myös ehdotonta vaatimusta unionin osallistumisesta kustannuksiin.

Neuvottelujen tuloksena saimme maatalousvaliokunnan kantaan kansallisia joustoja mm. tärkeiden seurannan mittareiden määrittelyssä. Esimerkiksi maaperän terveyden osalta ’yksi väärin, kaikki väärin’ -sääntö poistettiin. Tämä komission esittämä sääntö olisi tarkoittanut, että jos yksi monista indikaattoreista ei täyty, olisi maaperän tila automaattisesti luokiteltu kokonaan huonoksi. Jäsenmaiden lähtökohdat niin seurannan kuin maaperän kunnon välillä eroavat suuresti, joten on tärkeää, että tarvittavista toimista päätetään mahdollisimman paljon kansallisella tasolla maakohtaisesti”, Katainen iloitsee lopputuloksesta.

Neuvottelut maatalousvaliokunnassa olivat hyvin haastavat ja jakoivat niin ryhmiä kuin maitakin. Laillisesti sitovien toimien asettaminen ei tunnista jäsenmaiden hyvin erilaisia lähtökohtia eikä luonnossa tapahtuvaa muutosta”, Katainen kertoo lopuksi.

Direktiivin taustalla on komission maaperästrategiassa asettama tavoite puhtaasta maaperästä vuoteen 2050 mennessä, ja se on osa komission kesällä 2023 julkaisemaa luonnonvarojen kestävän käytön pakettia. Neuvotteluista parlamentissa vastaa ympäristövaliokunta. Ympäristövaliokunnan on määrä äänestää omasta kannastaan 11. maaliskuuta. Lopullisesta koko parlamentin kannasta äänestettäisiin silloin huhtikuun alussa. Lainsäädännön kolmikantaneuvottelut jäävät seuraavan parlamentin vastuulle kesäkuussa käytävien EU-vaalien jälkeen.

Lisätietoja:

MEP Elsi Katainen
[email protected]
mob. +358 50 5122362

Kuvat: https://elsikatainen.fi/medialle/

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]