Elsi Katainen maatalousvaliokunnan neuvottelijaksi LULUCF-asetukseen

Tiedote 24.9.2021

Julkaistavissa heti 

Elsi Katainen on valittu euroryhmänsä Renew Europen neuvottelijaksi LULUCF-asetukseen maatalousvaliokunnassa.

”Lähden työssäni siitä, että LULUCF-asetus on ennen muuta laskentatyökalu, ja hiilinielujen kasvattamista koskevien tavoitteiden tulee heijastaa EU:n ilmastolakia. Pidän komission Suomelle asettamaa -17,8 megatonnin hiilinielutavoitetta kunnianhimoisena mutta realistisena saavuttaa sillä edellytyksellä, että kestävän metsätalouden harjoittamisen edellytykset säilyvät ja laskentatapa perustuu raportoituihin nieluihin eli siihen, mitä metsissä todella tapahtuu. Tältä osin komission esityksessä on otettu merkittäviä edistysaskeleita.” Maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Katainen kertoo. 

Maatalousvaliokunnan pääneuvottelijaksi valittiin EPP-ryhmästä saksalainen Norbert Lins, joka toimii myös maatalousvaliokunnan puheenjohtajana. Maatalousvaliokunta on vaatinut käsittelyssä jaettua toimivaltaa ympäristövaliokunnan kanssa. Päätöksiä asetuksen käsittelystä tehdään lähiviikkojen aikana, valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa. 

Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria koskeva LULUCF-asetus määrittelee miten metsien nielut ja päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa. Asetuksen artiklat vaikuttavat siihen, miten Suomessa metsää saa käyttää. Metsät ovat vahvoja hiilinieluja eli ne sitovat enemmän hiiltä kuin niistä poistuu. Suomen metsien vahva ja kasvava hiilinielu perustuu pitkäjänteiseen ja aktiiviseen metsien hoitoon ja käyttöön. Uusi malli asettaa laskentasäännöt vuoteen 2035 saakka.

Lisätiedot:

Elsi Katainen p.050 5122 362

Euroopan parlamentin jäsen (kesk./Renew Europe)

Kuvat: https://elsikatainen.fi/medialle/

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]