Kuvituskuva. Elsi Katainen vaalean taustan edessä.

Elsi Katainen neuvottelijaksi EU:n mitta- ja massadirektiiviin: ”Suomelle tärkeiden jättirekkojen kuljetusten jatkuminen turvattava”

Tiedote 14.09.2023
Julkaisuvapaa heti

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) on valittu ryhmänsä neuvottelijaksi liikennevaliokuntaan rekkojen enimmäismittoja ja -massoja määrittelevään mitta- ja massadirektiiviin, joka on osa EU:n vihreää rahtipakettia.

Tehtävällä on merkittävää painoarvoa, sillä liikennevaliokunnalla on parlamentissa vetovastuu asetuksen neuvotteluissa. Kataisen mukaan direktiivin uudelleentarkastelu on syrjäiselle ja harvaan asutulle Suomelle ratkaisevan tärkeä, sillä Suomessa on jo pitkään ajettu 40 tonnin enimmäispainon ylittävillä niin sanotuilla jättirekoilla.

”Toimivat ja tehokkaat logistiikkaketjut ovat Suomen kaltaiselle pitkien välimatkojen maalle elinehto. Olen tyytyväinen, että ehdotuksessa on pidetty mukana jättirekkojen kansallisten kuljetusten salliminen. Komission esittämät rajoitukset jättirekkojen maiden rajat ylittäviin kuljetuksiin ovat sen sijaan kohtuuttomia, erityisesti metsäteollisuuden sektorille, ja aion aktiivisesti vaikuttaa asian korjaamiseksi neuvotteluiden aikana, jotta kilpailukykymme ei vaarannu eivätkä kustannukset nouse holtittomasti ”, Elsi Katainen linjaa tuoreeltaan neuvotteluvastuun selvittyä.

Mitta- ja massadirektiivin uudelleentarkastelun tarkoituksena on harmonisoida ja tehostaa EU:n kuljetuksia sekä parantaa tieturvallisuutta ja vähentää päästöjä. Aloite kannustaa raskaan liikenteen sähköistymiseen, energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä intermodaalikuljetusten lisäämiseen. Tällä hetkellä yli kolme neljäsosaa tavaraliikenteestä EU:ssa kulkee kumipyörillä ja raskas liikenne tuottaa noin 28 prosenttia tieliikenteen päästöistä.

EU:n vihreässä siirtymässä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä myös raskaan liikenteen osallistumista päästötalkoisiin vaaditaan. Sähköistyminen ei kuitenkaan ole aina järkevin tai mahdollinen ratkaisu, joten vaihtoehtoja ja joustavuutta pitää löytyä. Suomessa on loistavaa osaamista esimerkiksi biokaasusektorilla, jota tulisi käyttää nykyistä paremmin hyödyksi myös raskaan liikenteen puolella. Jättirekat ovat toimiva ratkaisu sekä ympäristön että kuljettajapulan kannalta, kun kerralla voidaan kuljettaa suurempi määrä rahtia. Kuljetusyrittäjät ovat viime vuosina myös investoineet isompiin kuljetuskalustoihin voimakkaasti ja äkillinen muutos toisi kohtuutonta epävarmuutta toimijoille”, Katainen huomauttaa.

Euroopan komission heinäkuussa julkaisema mitta- ja massadirektiivin uudelleentarkastelu on luettavissa täältä ja liite täältä. Euroopan parlamentti aloittaa asetuksen käsittelyn syksyn 2023 aikana.

Lisätietoja:

MEP Elsi Katainen
[email protected]
mob. +358 50 5122362

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]