Bakgrund

Jag är medlem i Europaparlamentet sedan den 1 mars 2018. Före det var jag riksdagsledamot från Savolax-Karelens valkrets under perioden 2007–2018. Jag är mamma till två vuxna barn och gift med Petri, som är landsbygdsföretagare. Jag är utbildad agrolog (YH) och lärare i yrkesämnen. Jag bor på vår mjölkgård i byn Venetmäki i Pielavesi kommun i Norra Savolax. Jag är hemma från Haapajärvi i Norra Österbotten och har rötter i Österbotten och Karelen. Min mammas rötter är från Södra och Norra Österbotten. Min karelska pappas väg som krigsflykting ledde honom från Soanlax till Haapajärvi.

Politisk karriär

Min politiska karriär präglas i stor utsträckning av att jag har avancerat stegvis inom politiken. På så sätt har jag samlat på mig erfarenhet från såväl kommun- och landskapsnivå som riksnivå, och samtidigt även varit aktiv på föreningssidan. Jag upplever att de olika skedena har avlöst varandra på ett naturligt sätt och att de olika uppdragen sinsemellan har stött varandra.

Min politiska karriär startade år 2000, då jag för första gången deltog i kommunalvalet på min hemort Pielavesi. Som nyvald fullmäktigeledamot fick äran att leda kommunfullmäktige, vilket jag sedan gjorde i tre mandatperioder. Jag är fortsättningsvis vice-ordförande och medlem i kommunfullmäktige. Ungefär samtidigt inledde jag även mitt åttaåriga värv som medlem i Norra Savolax landskapsstyrelse. Till den här perioden hör också  min tid som riksdagsledamot, vilket jag var i elva år. I riksdagen var jag bland annat vice-ordförande för Centerns riksdagsgrupp. År 2018 blev jag medlem i Europaparlamentet. Under tidsperioden då jag var aktiv i nationell politik var jag även aktiv i partiets föreningar, bland annat som ordförande för Centerkvinnorna i Finland, i sex år. Jag är fortsättningsvis medlem i partistyrelsen och partiets arbetsutskott, i vilka jag representerar vår delegation i Europaparlamentet.

Varför engagera sig i gemensamma frågor?

Inom politiken har jag alltid motiverats av möjligheterna att bidra till en rättvisare värld och att människor har möjlighet att göra sina egna val i livet när det gäller studier, arbete och familjeliv. De politiska besluten ska inspirera, inte passivera, stödja gemenskap och engagera, inte diskriminera, uppmuntra istället för att avskräcka samt uppmuntra till ansvarsfullhet gentemot oss själva och våra närstående.

De för mig viktiga politikområdena är i Europaparlamentet redan i linje med mina ansvarsuppgifter och medlemskap i parlamentets utskott, nämligen lantbruk, landsbygd, regional utveckling och internationell handel. Inom dessa sektorer har Europeiska unionen stora befogenheter och därför utgör de mycket viktiga områden med tanke på den finländska livsmedelsproduktionen, livsmedelssäkerheten, jämlik regional utveckling och vår internationella konkurrenskraft.

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]