Elsin viikkokirje 17.11.2023

Mukavaa perjantaita!

Tällä viikolla Brysselissä on valmistauduttu ensi viikolla koittavaan marraskuun täysistuntoon. Omalta osaltani jätin vielä tällä viikolla matkustamisen Brysseliin väliin ja jäin kotiin parantelemaan koronan jälkitaudit kunnolla, jotta olen ensi viikolla kunnossa matkustamaan Strasbourgiin. Onneksi osallistuminen kokouksiin ja tapaamisiin onnistui kätevästi etäyhteyksien kautta.

Kertakäyttöiset vai uudelleenkäytettävät pakkaukset? Keskustelu tämän kysymyksen äärellä on ollut vilkasta tällä viikolla, kun jätimme pakkaus- ja pakkausjäteasetukseen muutosehdotukset ensi viikon täysistuntoäänestystä varten. Toimin asetuksen neuvottelijana maatalousvaliokunnassa ja olen neuvotteluiden aikana ajanut vahvasti sitä, että uudelleenkäyttö ja kierrätys nähtäisiin toisiaan täydentävinä ratkaisuina. Olen ajanut esimerkiksi korkeaa kierrätysasteen poikkeusta juomapakkausten uudelleenkäyttöön, mikä vaikuttaa suoraan suomalaiseen pullonpalautusjärjestelmään. Jätimme maatalousvaliokunnan puolesta kasan muutosehdotuksia täysistuntoon, jotka ovat merkittäviä elintarvikealalla. Esitimme esimerkiksi maitotuotteiden jättämistä kokonaan uudelleenkäyttövaatimusten ulkopuolelle, koska maitotuotteet ovat mikrobiologisesti herkkiä tuotteita ja ne on pakattava asianmukaisiin pakkauksiin pilaantumisen ja ruokahävikin ehkäisemiseksi. On tärkeää, että emme sulje mitään pakkaustyyppejä ulkopuolelle, vaan kohtelemme materiaaleja tasavertaisesti ja sen sijaan paranamme kierrätystä ja erilliskeräystä, jota kautta materiaalit päätyvät jälleen uudelleen hyödynnettäväksi. Ensi viikon äänestyksestä on tulossa erittäin tiukka ja työtä vielä sen eteen riittää.

Mitta- ja massadirektiivin neuvottelut käynnistyneet. Suomen yrityksille ja vientiteollisuudelle tärkeä rekkojen enimmäismittoja ja -massoja koskeva direktiivi on uudelleentarkastelussa parlamentissa, ja toimin tässä ryhmäni liikennevaliokunnan neuvottelijana. Koen tämän tehtävän painoarvon suurena, sillä liikennevaliokunta on neuvotteluissa päävastuussa ja direktiivillä on merkittäviä vaikutuksia mm. Suomen ja Ruotsin rajat ylittävään jättirekkaliikenteeseen, joka on tärkeä väylä metsäteollisuuden puukuljetuksille. Prioriteettinani neuvotteluissa onkin varmistaa, että tämä liikenne voi jatkua nykyisen kaltaisenaan. Tällä viikolla liikennevaliokunnassa käsiteltiin parlamentin raportoijan, espanjalaisen demarimeppi Isabel García Muñozen laatimaa luonnosraporttia. Muutosehdotukset esitykseen jätetään ensi viikon alussa, ja sen jälkeen neuvottelut pyörähtävätkin toden teolla käyntiin.

Kasvinsuojeluaineiden äänestys. Komissio esitti lainsäädäntöehdotuksen kasvinsuojeluaineisiin kesällä 2022 ja pitkän prosessin päätteeksi tästä äänestetään ensi viikolla. Asia on ollut myös omalla työpöydälläni, sillä maatalousvaliokunta on tehnyt lakialoitteeseen liittyen lausunnon. Neuvottelut ovat olleet vaikeat, sillä komissio esitti 50 % käytön vähennystavoitetta EU-tasolle vuoteen 2030 mennessä ja se oli jyvitetty sitovin tavoittein jäsenmaille. Tämän lisäksi haastava aihe on ollut herkät alueet, joilla kasvinsuojeluaineiden käyttö olisi kielletty. Komission määritelmän mukaan esimerkiksi nitraattidirektiivin määritelmiä herkistä alueista olisi sovellettu tähän lainsäädäntöön ja se tarkoittaisi Suomessa sitä, että koko maassa olisi ollut käyttökielto. Herkkien alueiden osalta allekirjoitin itse tarkistuksen, joka hyväksyttiin maatalousvaliokunnassa. Tarkistuksessa esitetään, että EU-tasolla luotaisiin kehys herkistä alueista ja tarkemman määrittelyn tekisi jokainen jäsenmaa itsessään. Äänestyksestä on tulossa pitkä, sillä tarkistuksia on jätetty yli 200. Toivon lopputuloksen olevan tasapainoinen ja sellainen, joka turvaa ruokatuotantomme kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Glyfosaatti sai käytön jatkoluvan. Parlamentti kävi aiemmin syksyllä keskustelua glyfosaatin käytön jatkoluvasta EU:ssa, josta päätöksen tekee yleensä jäsenmaiden neuvosto. Nykyinen glyfosaatin käyttölupa on umpeutumassa joulukuussa 2023 ja asiantuntijaryhmässä on käyty keskustelua sen jatkosta. Vaikka jäsenmaiden neuvotteluissa enemmistö kannatti luvan jatkoa, ei määräenemmistöä saavutettu. Tästä syystä päätöksen tekeminen jatkoluvasta annettiin komissiolle. Komissio julkaisi eilen torstaina tiedon, että Euroopan elintarvikeviraston ja Euroopan kemikaaliviraston puoltavien lausuntojen perusteella komissio esittäisi glyfosaatin käytölle EU:ssa 10 vuoden jatkolupaa, muutamin uusin ehdoin ja rajauksin. Jäsenmaat ovat kuitenkin jatkossakin vastuussa kansallisista lupamenettelyistä. Euroopan parlamentilla ei ole tässä asiassa päätäntävaltaa.

Keskusteluita etäyhteyksin. Korona-ajalta tutut etäyhteyskäytännöt ovat onneksi muistissa edelleen ja tämän viikon tapaamiset hoituivat videoitse ruudun välityksellä. Suomen Kauppakamareiden toimitusjohtajia oli vierailulla Brysselissä, ja kävimme keskustelun ajankohtaisista EU-aiheista, odotuksistani tuleviksi haasteiksi ja niiden ratkaisemiseksi sekä EU:n laajenemisen vaikutuksista. Energiateollisuuden vesivoimatoimikunnan edustajien kanssa keskustelimme mm. ennallistamisesta ja vesipuitedirektiivistä. Elinkeinoelämän keskusliitolta kävi myös vieraita toimistollani, ja puhuimme mm. EU-lainsäädännön sosiaalisen pilarin ulottuvuuksista.

Metsämiesten Säätiö 75 vuotta ja läksiäisseminaari. Sain kunnian puhua torstaina Metsämiesten säätiön 75-vuotisjuhlaseminaarissa Tampereella. Puheessani pohdin annettua kysymystä, kuka metsiemme käytöstä oikein päättää? Huoli on ajankohtainen, sillä EU:ssa paine saada lisää päätösvaltaa metsistä vihreän siirtymän siivellä kasvaa koko ajan. Paras tieto ja taito metsistämme löytyy meiltä itseltämme ja siksi on tärkeää pitää kiinni siitä periaatteesta, että metsäpolitiikka pysyy kansallisissa käsissä EU:n perussopimusten mukaisesti, erityisesti nyt kun muutosesityksiä perussopimukseen tältä osin on viime aikoina ollut liikkeellä.

Perjantaina puhuin Kainuun liiton pitkäaikaisen maakuntajohtajan Pentti Malisen läksiäisseminaarissa, jossa teemana oli pohjoinen yhteistyö. Pentti on tehnyt pitkän ja vaikuttavan uran Kainuun ja koko itäisen ja pohjoisen Suomen eduksi – hyviä ansaittuja eläkepäiviä, Pentti!

Rentouttavaa viikonloppua kaikille!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]