Elsin viikkokirje 10.11.2023

Mukavaa perjantaita!

Marraskuun ensimmäinen kokonainen viikko lähenee loppuaan. Tällä viikolla Brysselissä on ollut ryhmäkokouksia ja lyhyt täysistuntoviikko. Omalta osaltani matkustaminen Brysseliin jäi tällä viikolla väliin koronan jälkitautien vuoksi, terveys edellä on edetty. Onneksi etäosallistumismahdollisuuden ansiosta olen voinut olla mukana kokouksissa ja palavereissa.

Minitäysistunnon kuulumiset. Aika-ajoin kaksipäiväisiä täysistuntoja järjestetään myös Brysselissä, ylimääräisinä Strasbourgin lisäksi. Minitäysistunnossa parlamentti käsitteli Euro 7 -tyyppihyväksyntälainsäädäntöä, kuulimme yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettua Cate Blanchettia, joka muistutti parlamenttia että maailmassa on 114 miljoonaa pakkosiirtolaista ja että humanitaarista työtä on jatkettava ja panostettava siihen taloudellisesti, jotta ihmisiä kaikkialla maailmassa voidaan auttaa.

Laajentumispaketti. Tällä viikolla komissio esitti, että neuvosto aloittaisi EU:n jäsenyysneuvottelut Ukrainan ja Moldovan kanssa. Lisäksi ehdokasmaan asema taattaisiin Bosnia ja Hertsegovinalle sekä Georgialle edellyttäen, että maat tekevät vielä tiettyjä uudistuksia. EU:n laajentumistarve nojaa vahvasti geo- ja turvallisuuspoliittisiin perusteisiin. EU:n mahdollinen laajentuminen tulee vaikuttamaan moneen asiaan, eikä vähiten rahan- ja vallanjakoon. En koe ”pikakaistoja” EU-jäsenyydelle oikeina, kriteerit on pidettävä tiukkoina mm. korruption suhteen. EU haluaa maat jäsenikseen muttei hinnalla millä hyvänsä. EU kyllä tukee ehdokasmaiden uudistuksissaan, jotta jäsenyyden kriteerit saavutettaisiin.

Ennallistaminen. Tällä viikolla ennallistamisen osalta myöhään torstai-iltana saavutettiin alustava sopu lainsäädännön sisällöstä. Tiivistä vaikuttamistyötä on tehty koko syksyn ajan, kun kolmikantaneuvotteluja on käyty. Nyt saavutettu tulos täytyy arvioida tarkkaan ennen parlamentin lopullista äänestystä. Valitettavasti nyt saatu kompromissi ei heijastele parlamentin heinäkuussa hyväksymää kantaa, mikä oli myös Suomen kannalta mieluinen.

Positiivista puolta hyväksytyssä sovussa on ennallistamistoimien priorisointi Natura-alueille, mutta huolta herättää priorisoinnin rajaus vain vuoteen 2030 asti. Maatalousekosysteemien osalta turvepohjaisten peltojen vettäminen yksityiselle maanomistajalle on vapaaehtoista ja kannusteita viljelijöille on luotava. Vaatimusta vetettyjen alueiden koolle on laskettu vuosina 2040 ja 2050, vaadittu pinta-ala laski puolesta kolmasosaan. Mielestäni kuitenkin maatalousmaiden vettämisen vaade olisi pitänyt poistaa kokonaan. EU-tason rahoitus on välttämätöntä, kustannustaakkaa ei saa jättää vain jäsenmaiden harteille. Komissio ottaakin nyt kalliit ennallistamiskustannukset aiempaa vakavammin ja arvioi rahoitusta EU-tasolla. Tärkeä sopimus ruokaturvan takia oli, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta sitä ei oteta. Velvoittava heikentämättömyyskielto jäi edelleen lakiin, parlamentin tahdon vastaisesti. Se ei huomioi tarpeeksi luonnontilan luonnollisia muutoksia.

Venäjän vastaiset pakotteet. Raaka hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Euroopan unionin Venäjän vastaisten pakotteiden toimivuus keskusteluttaa, sillä Venäjä kykenee edelleen kiertämään pakotteita. Parlamentti hyväksyi tällä viikolla yhteisen päätöslauselman EU:n Venäjään kohdistamien pakotteiden tehokkuudesta. Päätöslauselmassa vaaditaan pakotteiden noudattamisen parempaa valvontaa ja venäläisen fossiilienergian sekä nestekaasun tuontikieltoa Eurooppaan. Euroopan on irtauduttaisiin täysin venäläisestä energiasta ja kehitettävä autonomiaansa tällä saralla. Parlamentti vaati myös pakotteiden laajentamista venäläisten timanttien kauppaan, joka on Venäjälle energian ohella merkittävä tulonlähde. EU:n on erityisesti tiukennettava suhtautumistaan kolmansiin maihin, jotka tavalla tai toisella tukevat Venäjän hyökkäystä Ukrainaa vastaan. Jäsenmaiden neuvoston odotetaan aloittavan ensi viikolla keskustelut seuraavasta pakotepaketista.

Keskustalaisia vieraana Brysselissä. Tällä viikolla Brysselissä vieraili minun ja Mauri Pekkarisen vieraana keskustatoimijoita. En päässyt vieraita valitettavasti tällä kertaa henkilökohtaisesti tapaamaan, mutta vierasryhmästä piti huolen oman tiimini lisäksi myös Mauri tiimeineen. Ohjelmassa oli yleisten ajankohtaisten EU-aiheiden ja parlamentin ohjelman lisäksi tutustumista komissioon, MTK:n Brysselin toimistoon sekä Energiateollisuuden edunvalvontaan.

Rauha Ahtisaaren muistolle. Tänään suuri suomalainen ja rauhanedistäjä presidentti Martti Ahtisaari laskettiin haudan lepoon valtiollisissa hautajaisissa, arvovieraiden saattelemana. Ahtisaaren muistoa kunnioittaen, Elsi ja tiimi.

Rauhaisaa viikonloppua ja hyvää isänpäivää!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]