Kuvituskuva. Elsi Katainen istumassa penkillä

Elsin viikkokirje 28.4.2023

Mukavaa perjantaita!

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uudistus valmisteilla. Tällä viikolla jätimme tarkistukset komission esittämään pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uudistukseen, jota olen neuvottelemassa Renew-ryhmän puolesta maatalousvaliokunnassa. Keskustelimme myös valiokunnassa italialaisen raportoijan Salvatore De Meon (EPP) raporttiluonnoksesta. Olen tyytyväinen, että raportissa huomioidaan, ettei pakkausmateriaalin vähentäminen saa vaarantaa ruokaturvaa ja elintarviketurvallisuutta. Niin muutosehdotuksissani kuin puheenvuorossanikin korostin, että on tärkeää nähdä uudelleenkäyttö ja kierrätys toisiaan täydentävinä vaihtoehtoina. Jatkossakin on mahdollistettava biopohjaisten, uusiutuvien pakkausmateriaalien ja näihin tukeutuvien innovaatioiden hyödyntäminen. Muovin käytön lisäämiseen ei pidä ryhtyä.

Maatalousvaliokunta keskusteli ruokaturvasta. Ruokaturvasta vastaava komissaari Stella Kyriakides oli keskustelemassa meppien kanssa ruokaturvasta maatalousvaliokunnassa. Nostin puheenvuorossani esille muun muassa kasvinsuojelulainsäädännön selkeyden merkityksen. Tällä hetkellä komission esittämä vähennystavoite koskisi jokaista maata lähtötasosta riippumatta. Asetus olisi epäedullinen Suomelle, jossa lähtötaso on useita Euroopan maita selvästi matalampi. Tulevissa neuvotteluissa on varmistettava tasapuolinen toimintaympäristö koko EU:n alueella. Niin ikään ruokaturvaan vaikuttavasta Mustanmeren viljasopimuksesta ja solidaarisuuskäytävistä keskustelimme Ukrainan maataloudesta vastaavan varaministeri Markian Dmytrasevychin kanssa, joka pääsi valiokuntaan paikan päälle Brysseliin. Kaksi viikkoa sitten mm. Puola ja Unkari ilmoittivat tuontikiellosta ukrainalaiselle viljalle ja elintarvikkeille, sillä edullisempaa ja osin huonolaatuisempaa viljaa on jäänyt varastoihin Ukrainan naapurimaihin, mikä aiheuttaa vaikeuksia paikallisille tuottajille. Viljanviennin Ukrainasta on kuitenkin voitava jatkua, sillä mm. Pohjois-Afrikka on siitä erittäin riippuvainen ja mahdollinen nälkäpakolaisuus aiheuttaisi suuria ongelmia jo valmiiksi muuttoliikkeen kanssa ongelmissa olevalle eteläiselle Euroopalle. Yhteistyössä EU:n kanssa etsitään nyt ratkaisua, jossa vienti Ukrainasta voisi jatkua maitse naapurimaiden kautta, sillä kuljetuksien jatkuminen meriteitse on erittäin epävarmaa.

Akut vs. biometaani tieliikenteessä. Liikennevaliokunnassa tutustuimme tutkimukseen autojen akkujen elinkaaripäästöistä. Kysyin tutkimuksen esitelleiltä asiantuntijoilta, miten biometaani pärjäsi elinkaaripäästöjen vertailussa, sillä siitä ei ollut sen enempää mainintaa tutkimuksen yhteenvedossa. Asiantuntijoiden mukaan tutkimuksessa todettiin, että biometaaniautot ovat kyllä hyvinkin ympäristöystävällisiä, mutta rajoitetun raaka-ainepohjan takia biometaani pitäisi ohjata ennemmin lämmitykseen ja meriliikenteeseen. Olen tyytyväinen, että biometaanin kestävyys ja loistavat päästövähennysmahdollisuudet on huomioitu. Vihreän siirtymän ja etenkin liikenteen sähköistämisen myötä kysyntä akuille on kuitenkin valtavassa kasvussa ja akkumateriaalien raaka-ainehankinnassa on edelleen pahoja pullonkauloja, vaikka materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö ottaakin kaiken aikaa harppauksia eteenpäin. Oma näkemykseni on, että myös tieliikenteessä on ehdottomasti kysyntää ja käyttöä myös biometaanille. Myös liikennevaliokunnan puolella vaihdoimme näkemyksiä komissaarin kanssa, kun unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton esitteli EU:n Turismiagendaa. Toin puheenvuorossani esille, että muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa komission pitäisi paremmin tukea Euroopan itärajan tuntumassa toimivia matkailuyrityksiä.

EU-päätöksenteko tutuksi maatalousalan toimijoille. Vieraanani Brysselissä oli tällä viikolla MTK:n valtuuskunnan ja alueiden puheenjohtajia ja työntekijöitä. Kävimme vierailun aikana antoisia keskusteluja tulevasta EU-lainsäädännöstä, kuten eläinten hyvinvointiasetuksesta, ennallistamisasetuksesta ja maaperälaista, byrokratiasta ja sukupolvenvaihdoksista. He pääsivät myös seuraamaan maatalousvaliokunnan äänestyksiä ja näkemään käytännössä, miten EU-lainsäädännön prosessit etenevät täällä maatalouspolitiikan pelipaikalla. Alalla on eittämättä paljon huolia ja haasteita, joita pyrimme kotimaan toimijoiden kanssa ratkaisemaan ja löytämään uusia mahdollisuuksia. Yhteistyötä on tehty jo pitkään, ja tehdään jatkossakin, kotimaisen ruuantuotannon ja huoltovarmuuden hyväksi.

Keskusteluja sidosryhmien edustajien kanssa. Järjestin yhdessä maa- ja metsätalousministeriön sekä meppikollega Ville Niinistön (vihr.) kanssa aamiaisseminaarin, jossa esiteltiin ministeriön Hiilestä kiinni –ohjelmaa. Ruuantuotannon ohessa hiilensidonnan merkitys kasvaa ja viljelijät ovat tärkeässä osassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä maaperän hiilensidonnan myötä. Oleellista ovat aidot hiilimarkkinat ja sieltä saatava lisätulo hiiltä sitoville luonnonvara-aloille. Samalla haasteita luo koko sektorin murros ja nopeasti muuttuvat kansainväliset virtaukset ja lainsäädäntö. Tärkeintä on luottamuksen rakentaminen tuottajien ja kuluttajien välille. Suomessa MMM on tehnyt uraa uurtavaa tutkimusta ja hankkeita hiilensidonnan kehityksessä. Ajankohtaisen EU:n liikennepolitiikan tiimoilta tapasin Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjiä, joille vein terveisiä etenkin pöydällä olevista raskasta liikennettä koskevista lainsäädännöistä. Järjestin lisäksi yhteistyössä ruotsalaisen meppikollega Erik Bergkvistin (S&D), FinnMobilityn ja Transportföretagenin kanssa tilaisuuden komission jättirekkoja koskevan mitat ja massat –asetuksen tiimoilta.

Neuvotteluvastuista kertomassa kotimaassa. Viikon kotimaan osuus alkoi vierailulla Valion tehtaalla, jossa tapasin Valion yhteiskuntasuhdejohtajan Anna-Kaisa Auvisen, pakkauskehityspäällikkö Juhana Pilkaman sekä projektipäällikkö Janika Keinäsen. Pakkausjätedirektiivin uudistus ja uudelleenkäyttö nykymuodossa toteutuessaan toisi haasteita tiettyjen elintarvikkeiden kohdalla, kuten maidon. Olen ajanut sitä, että kierrätettävät pakkaukset nähtäisiin samanarvoisina uudelleenkäytettävien ohella ja että uusiutuvat, biopohjaisten pakkausten mahdollisuudet otettaisiin huomioon. Kuulin myös Valion ja ST1:n yhteisestä biokaasuhankkeesta, jossa raaka-aineena on karjanlanta ja nurmi. Perjantaina olin keskustelemassa ennallistamisasetuksesta ja luontokadon pysäyttämisestä Euroopan parlamentin Suomen-toimiston järjestämässä seminaarissa yhdessä meppikollega Sirpa Pietikäisen (kok./EPP), Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtajan, erikoistutkija Meri Kallasvuon, Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikön Maija Rantamäen ja Kuntaliiton yhdyskunta- ja ympäristöjohtaja Miira Riipisen kanssa. Pureuduimme ennallistamisasetuksen laajaan vaikutuspiiriin aina urbaanien kaupunkiympäristöjen viherryttämisestä turvemetsien vettämiseen. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa täältä.

Vappukiertue. Maanantaina kalenteri kääntyy toukokuuhun ja pääsemme juhlimaan vappua! Olenkin perinteisellä vappukiertueella Pohjois-Savossa. Leppävirralla keskustan vihreässä vapussa olen tavattavissa klo 10 alkaen keskustan teltalla ja pidän puheen klo 10:15. Sieltä siirryn Siilinjärvelle, jossa puhun klo 11:30 ja olen sen jälkeen tavattavissa keskustan teltalla.

Rentouttavaa viikonloppua ja iloista vappua!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]