Elsin viikkokirje 29.10.2021

Mukavaa ja aurinkoista perjantaita Brysselistä,

Neuvottelijaksi Suomelle tärkeään merenkulun polttoaineiden asetukseen. Tulin valituksi Renew Europen liikennevaliokunnan neuvottelijaksi merenkulun uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä säätävään FuelEU Maritime -asetukseen, joka on osa EU:n energia- ja ilmastopakettia. Suomelle asetus tulee olemaan merkittävä, sillä olemme viennissä ja tuonnissa merikuljetuksista riippuvainen maa, jolla on pohjoiset talvimerenkulun erityisolosuhteet. Asetus ei saa asettaa meriliikenteestä riippuvaisia maita eriarvoiseen asemaan tai nostaa viennin kustannuksia holtittomasti. Tavoitteet meriliikenteen päästövähennyksille ovat alaa mullistavia, jonka vuoksi katseet tulee kiinnittää kestäviin polttoaineisiin kuten biopolttoaineisiin tai vetyyn. Näissä pilkistää myös uusia mahdollisuuksia Suomelle, joka on kestävä edelläkävijä esimerkiksi biopolttoaineiden valmistuksessa. Lue lisää tiedotteestani.

Sukupuolten tasa-arvoviikko. Parlamentissa vietettiin sukupuolten tasa-arvoviikkoa, jonka aikana valiokunnissa käsiteltiin eri alojen sukupuolten välisiä tasa-arvokysymyksiä. Liikennevaliokunnassa keskustelimme turismin saralla olevasta ilmiöstä, joka vaivaa kaikkia sektoreita laajasti; naiset työskentelevät yleensä matalammin palkatuissa tehtävissä. Maatalousvaliokunnassa puolestaan keskityimme naisten asemaan maaseudulla, joka on merkityksellinen koko eurooppalaisen maaseudun elinvoimalle.

Vieraita Suomesta. Säännöllisin väliajoin meillä on ollut tapana saada meppikollega Mauri Pekkarisen kanssa yhteisesti vieraita puolueesta, keskustasta, ja vihdoin koronarajoitusten hellitettyä saimme vieraaksemme puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen ja eduskuntaryhmän EU-asiantuntija Jari Haapiaisen. Komission, Suomen edustuston, MTK:n, Renew Europen, Alden ja monen muun sidosryhmätapaamisen lisäksi pääsimme vieraiden kanssa keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia yhteisen viestin viemisestä eri tasoilla. Asiaa riitti niin metsistä, EU-rahoituksesta kuin nuorista, joita varten yhteistä EU-tulevaisuutta rakennetaan. Nauhoitimme myös puoluesihteerin haastatteleman K-studion ajankohtaisista EU-aiheista, jonka voit katsoa täältä.

EU:n komission esittämä sosiaalinen ilmastorahasto kiristää tunnelmaa. Suomelle on kaavailtu 840 miljoonan euron nettomaksuosuutta. Kotimaassa keskustelu aiheen ympärillä käy kuumana ja on hyvä, että hallitus on linjannut erityisen kriittisen kannan uuteen sosiaaliseen ilmastorahastoon. Rahasto on linkissä päästökaupan kanssa ja tarkoitettu vähentämään päästökaupan laajentamisen negatiivisia vaikutuksia mm. pienituloisille, liikenteelle sekä mikroyrityksille. Mielestäni uudelle yhteisrahastolle ei ole nyt lainkaan sijaa, vaan vaadittavat ratkaisut tulisi tehdä kansallisella tasolla. Rahasto edellyttää jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Odotettu ilmastokokous Glasgowissa. Sunnuntaina katseet kääntyvät tulevaan Glasgowin ilmastokokoukseen, jossa odotetaan tietoa uusista maakohtaisista päästövähennystavoitteista sekä konkreettisista keinoista, joilla pysyttäisiin 1,5-asteen ilmaston lämpenemisessä. Pariisin ja Madridin kokouksien jälkeen on tapahtunut mm. Yhdysvaltojen irtautuminen ja jälleen liittyminen Pariisin sopimukseen, Iso-Britannian ero EU:sta sekä Euroopan Unionin ilmastopoliittisen linjan kiristyminen. Kokoukselta odotetaan tuloksia mm. eri maiden päästökauppajärjestelmien ja uusien ilmastositoumusten osalta. Tuloksia saadaan sitä paremmin, mitä maailmanlaajuisemmin ilmastotoimiin tartutaan.

Tavataan viikonloppuna! Pohjois-Savon Keskustan piirin syyskokous järjestetään huomenna lauantaina 30.10. klo 12 Iisalmen Luma-keskuksella. Ennen kokousta juodaan kuppi kuumaa kahvia Iisalmen torilla klo 10 alkaen, missä olemme yhdessä puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkosen ja puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen kanssa tavattavissa. Tule vaihtamaan kuulumisia!

Oletko jo lukenut keskustan meppilehden? Halusimme koota yhteen vuoden tapahtumat ja katsoa EU:n tulevaisuuteen meppikollegani Mauri Pekkarisen kanssa. Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistua lehteä pääset lukemaan täältä.

Mukavaa viikonloppua toivottaen,

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu