Elsin viikkokirje 5.11.2021

Hyvää perjantaita, 

EU:n maa- ja metsätalousterveiset Suomeen. Tällä viikolla kävimme raikkaan keskustelun Pohjois-Karjalan ja -Savon Metsänhoitoyhdistyksen ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton luottamushenkilöpäivillä siitä, mihin ja miten EU-politiikassa tulee nyt vaikuttaa suomalaisen maa- ja metsätalouden näkökulmasta. Paljon oli asiaa puolin ja toisin niin maatalouden kannattavuudesta, EU:n ilmastopaketista ja sen aloitteista sekä tulevasta maatalouspolitiikan uudistuksesta. Olimme kaikki yhtä mieltä siitä, että parempi ymmärrys suomalaisesta maa- ja metsätaloudesta tulee saattaa entistä vahvemmin eurooppalaisten kollegoiden tietoon. Esittelemällä hyviä käytänteitä niin kestävän metsänhoidon osalta kuin maatalouden ympäristötoimien ja eläintenhyvinvointi kysymysten suhteen, voimme edistää eurooppalaisen tuotannon kestävyyttä. Jaoimme myös yhteisen huolen kansallisen toimivallan pitävyydestä metsäpolitiikassa.

Glasgow’n YK:n COP26-ilmastokokous polkaistiin käyntiin Skotlannissa. Valtioiden päämiehet kokoontuivat tekemään välitarkastusta siitä, kuinka Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet toteutuvat. Kokouksen tavoitteena on kirittää maita ilmastotoimissa ja tänä vuonna kansalliset päästövähennystavoitteet päivitettiin ensimmäistä kertaa. EU on sitoutunutkin saavuttamaan ilmastoneutraliuuden vuoteen 2050 mennessä uuden EU-ilmastolain myötä. Suomi ilmoitti tuestaan useisiin eri ilmastoaloitteisiin, kuten metsäjulistukseen, jossa sitouduttiin lopettamaan metsien hävittäminen vuoteen 2030 mennessä. Julistuksessa kannustetaan pitämään metsät metsinä jatkossakin ja korostetaan kestävää metsänhoitoa ja käyttöä, jossa Suomi on jo edelläkävijä. Ilmastokokous jatkuu aina 12. marraskuuta asti.

Samasta ja samanarvoisesta työstä maksettava sama palkka. Tällä viikolla oli naisten palkkapäivä, eli tästä vuoden loppuun naiset ovat kuvaannollisesti ilman palkkaa. Tänä vuonna Suomessa naiset tienaavat 84,3 prosenttia miesten ansioista eikä palkkaero ole muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana ponnisteluista huolimatta. Palkkaeron taustalla on monia syitä ja eron kaventaminen vaatii useita samanaikaisia keinoja. Tähän työelämän ongelmaan on puututtava tehokkaammin niin kansallisella kuin EU-tasolla. Viimeksi on vuonna 2006 säädetty direktiivi naisten ja miesten yhtäläisistä mahdollisuuksista ja yhdenvertaisesta kohtelusta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa. Nyt on siis aika tämän direktiivin päivittämiselle ja komissiolla onkin ensimmäinen kuuleminen auki päivittämisen osalta. Askeleita eteenpäin on myös otettu muun muassa palkka-avoimuuden, työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen osalta sekä naisten asemasta palkattomiin töihin. Silti paljon on vielä tehtävää. Lisää ajatuksiani sukupuolten tasa-arvosta voit kuunnella tältä videolta.

Helsingin kaupunki päätti, että lihan tarjoilu lopetetaan kaupungin tilaisuuksissa. Sen sijaan, että suositaan vain yhtä tai toista, rajavedon voisi vetää vaikkapa lähiruokaan, joka on meillä tutkitusti maailman puhtainta ja vastuullisinta. Vastuullisesti pyydetyn lähikalan lisäksi mukaan olisi voitu ottaa vastuullisesti tuotettu lähiliha tai lähiriista. Huomioitavaa on, että hankintojen vastuullisuuskriteereillä kotimainen voittaa lähes aina. Meidän ei tulisi unohtaa suomalaisen ruoantuotannon arvoa ja koko ketjun työllistävää vaikutusta. Toivottavasti Helsingin kaupungin muu tarjottava on kotimaista.

Mukavaa viikonloppua toivottaen,

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]