Elsi Katainen: EU:n tuki biokaasulle tulee tarpeeseen

TIEDOTE

Julkaisuvapaa heti.

Euroopan komissio julkaisi tänään REPowerEU-lakipaketin, jolla sopeudutaan Venäjän energiatuonnista irtautumiseen.

– On hyvä, että EU toimii asiassa nopeasti, sillä paluuta vanhaan ei ole. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että vihdoin biokaasu saa ymmärrystä. Komission tavoite biometaanin tuotannon nostamisesta 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä on erittäin tervetullut. Olen juuri saanut parlamentin liikennevaliokunnassa läpi esityksen, joka tukee tämän tavoitteen toteutumista, Elsi Katainen kertoo.

– Suomessa pitää nyt tarttua tähän tilaisuuteen – osaaminen ja valmius meillä on ollut olemassa jo vuosia. Koko suomalaisella arvoketjulla on mahdollisuus hyötyä EU:n biokaasutuotannon tavoitteista, Katainen linjaa.

EU:n komissio pääkeinot ovat uusiutuvan energian tavoitteen nostaminen 40 prosentista 45 prosenttiin, energiatehokkuuden tavoitteen nostaminen 13 prosenttiin sekä uudet keinot energiasiirtymän vauhdittamiseksi ja energian hankkimiseksi muualta. Katainen ei suhtaudu näihin tavoitteisiin varauksetta:

– Muutokset voivat onnistua vain, jos bioenergia lasketaan tavoitteen saavuttamisessa laajasti mukaan. Keinoja ei sovi lähteä rajaamaan, mitä komissio on tehnyt liikaa energia- ja ilmastopaketissa. Puupohjainen biomassa ja sen sivuvirrat on nähtävä ratkaisuna tässäkin. Huolta herättää erityisesti se, että parlamentin ympäristövaliokunta on rajaamassa bioenergiaa uusiutuvan energian piiristä ulos. Tällä hetkellä EU:ssa 60 prosenttia uusiutuvasta energiasta tulee bioenergiasta, Katainen kertoo parlamentista.

Komissio esittää lisäksi lukuisia uudistuksia mm. aurinkoenergian, vetytalouden ja tuulivoiman lisäämiselle, mikä Kataisen mukaan voi tuoda mahdollisuuksia Suomelle. Hän pitää hyvänä, että sähkömarkkinoiden kehittämisessä jatketaan investointeja kannustavalla linjalla. Kataisen mukaan energiauudistuksen rahoituksen osalta on kuitenkin oltava tarkkana.

– Komissio näyttää ehdottavan pakettia rahoitettavaksi osin myös yhteisen maatalouspolitiikan varoista. Tässä on oltava tarkkana – unionin ei pidä mennä jo valmiiksi vaikeuksissa olevien viljelijöiden kukkarolle. Muutoksia ei saa tehdä ruoantuotannon kustannuksella, Katainen päättää.

Lisätietoja:

MEP Elsi Katainen
elsi.katainen@europarl.europa.eu
Brussels – Tel. +32 (0) 2 28 45361
Mob. +358 50 5122362

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu