Elsi Katainen maatalousvaliokunnan pääneuvottelijaksi EU:n energialakien päivitykseen

Tiedote
Julkaisuvapaa heti

Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe)  on valittu Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan pääneuvottelijaksi EU:n energialakien päivitykseen, jonka Euroopan komissio julkaisi toukokuussa osana REPowerEU-aloitetta. EU esittää uusiutuvan energian tavoitteen nostoa 45 prosenttiin ja energiatehokkuustavoitteen nostoa 13 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä sekä lukuisia keinoja energiaomavaraisuuden vahvistamiseen esimerkiksi biokaasun käyttöä lisäämällä ja energiahankkeiden luvitusta nopeuttamalla.

Katainen haluaa maatalousvaliokunnan raportoijana korostaa biokaasun ja metsäpohjaisen bioenergian merkitystä energiasiirtymässä sekä maatalouden sivuvirtojen potentiaalia energiantuotannossa.  

Euroopan on irtauduttava vauhdilla venäläisestä energiasta ja otettava kaikki omat keinot käyttöön, jotta turvaamme huoltovarmuuden. Tulevasta talvesta voi tulla kylmä ja kallis, kun energiantuonti Venäjältä hyvällä syyllä loppuu. Nyt on vauhditettava kaikkia uusiutuvan energian tuotannon keinoja biokaasusta metsäpohjaiseen biomassaan sekä tuuli- ja aurinkovoimaan. Myös luvituksiin on pistettävä vauhtia, kansalliset pelisäännöt huomioiden, Katainen linjaa.

Euroopan komissio julkaisi lakiesityksen uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin (EU) 2018/2001, rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta 18.5.2022.

Elsi Katainen julkaisee maatalousvaliokunnan lausunnon lähipäivinä.

Euroopan parlamentissa lakiesityksestä vetovastuussa oleva teollisuusvaliokunta äänestää esityksestä lokakuussa.

Lisätiedot:
MEP Elsi Katainen
elsi.katainen@europarl.europa.eu
Brussels – Tel. +32 (0) 2 28 45361
Mob. +358 50 5122362

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu