Kuvituskuva. Elsi Katainen metsässä keltaisessa sadetakissa.

Ennallistamisneuvotteluiden tulos punnitaan joulukuun äänestyksessä

Tiedote 10.11.2023
Julkaisuvapaa heti

Ennallistamisasetuksen trilogineuvotteluissa päästiin viime yönä sopuun. Tiivistä vaikuttamistyötä on riittänyt osaltani koko neuvotteluiden ajan. Neuvottelut ovat olleet hankalat, eikä parlamentin Suomellekin edullista heinäkuista kantaa ole huomioitu niissä riittävästi. Nyt saavutettua parlamentin, neuvoston ja komission välistä lopputulosta on arvioitava tarkkaan ja kokonaisvaltaisesti, ennen vihoviimeistä äänestystä parlamentissa.

Olen listannut alle ensimmäisiä huomioitani tuloksesta.

Plussaa saavutetussa sovussa on:

  • Ennallistamistoimien priorisointi Natura-alueille. Huolta herättää priorisoinnin rajaus vain vuoteen 2030 asti.
  • Turvepohjaisten peltojen vettäminen on yksityiselle maanomistajalle vapaaehtoisia. Vaatimusta vetettyjen alueiden koolle on laskettu vuosina 2040 ja 2050, vaadittu pinta-ala laski puolesta kolmasosaan.
  • EU-tason rahoitus on välttämätöntä, sitä ei saa jättää vain jäsenmaiden harteille! Komissio ottaakin nyt kalliit ennallistamiskustannukset aiempaa vakavammin ja arvioi rahoitusta EU-tasolla. Tärkeä sopimus ruokaturvan takia oli, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta sitä ei oteta.

Miinusta tuloksessa:

  • Poikkeuksia laaja-alaisille luontotyypeille ja lajistoille ennallistamistavoitteiden saavuttamiseksi ei saatu tarpeeksi joustavaksi, tämä olisi laskenut kustannuksia. Kun ennallistettavat pinta-alat ovat suuria, myös kustannukset ovat huomattavat.
  • Maatalousmaiden vettäminen olisi pitänyt poistaa kokonaan, sillä turvepeltojen osuus alueellisesti voi olla huomattava. Lisäksi nyt on epäselvää, kuinka velvoittavia muut ennallistamistoimet tulevat olemaan.
  • Velvoittava heikentämättömyyskielto jäi edelleen lakiin, parlamentin tahdon vastaisesti. Se ei huomioi tarpeeksi luonnontilan luonnollisia muutoksia.

Lopullinen äänestys parlamentissa on odotettavissa joulukuun puolen välin täysistunnossa. Äänestyksestä on tulossa jälleen kerran tiukka ja jännittävä.

Lisätietoja:

MEP Elsi Katainen
[email protected]
mob. +358 50 5122362

Kuvat: https://elsikatainen.fi/medialle/

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]