Elsin viikkokirje 13.10.2023

Aurinkoista perjantaita!

Tällä viikolla olemme jälleen valmistautuneet tulevan  viikon täysistuntoon, koska lokakuussa meillä on poikkeuksellisesti kaksi täysistuntoviikkoa. Se johtuu EU:n perussopimuksen yhdestä kummallisuudesta eli siitä, että EU:n perussopimuksessa on sovittu parlamentin kokoontuvan täysistuntoon Strasbourgiin 12 kertaa vuodessa. Lomalla elokuussa istuntoa ei ole, joten lokakuussa tuplataan.

Päätöksiä tulevaan! Olen päättänyt lähteä ehdolle ensi kesän europarlamenttivaaleihin! Pohjois-Savon Keskustan vuosikokous esitti minua ehdolle eurovaaleihin toukokuussa ja nyt, huolellisesti asiaa ensin harkittuani, olen päättänyt lähteä ehdolle. Tulemme seuraavalla kaudella kohtaamaan vääntöjä EU:n budjetista, koheesiopolitiikasta, maatalous- ja metsäpolitiikasta, ilmastotoimista sekä EU:n laajentumisesta, ja tähän työhön ja vääntöihin olen erittäin motivoitunut työskentelemään jatkossakin. Työ parlamentissa jatkuu ehdokkuudesta huolimatta vielä täysillä ensi kevääseen saakka. Voit lukea tiedotteeni täältä ja liittyä tukijoihini täältä.

Viimeaikaiset tapahtumat ovat olleet huolestuttavia. Israeliin kohdistunut Hamasin hyökkäys on järkyttänyt tällä viikolla koko kansainvälistä yhteisöä. Toinen viikon aikana huomiota herättänyt uutinen Suomen ja Viron välisen kaasuputken vuodosta on erittäin huolestuttava. Onneksi Suomen energiajärjestelmä toimii normaalisti ja tilanne on siinä suhteessa vakaa. Tämä on kuitenkin tärkeä muistutus, että turvallisuusympäristö Nato-jäsenyyden myötä on edelleen otettava vakavasti.

Valiokunnat kokoontuivat tuttuun tapaan tällä viikolla. Maatalousvaliokunnassa käytiin keskustelu vihreät väittämät –direktiiviehdotuksesta (green claims), joka julkaistiin keväällä. Siinä EU haluaa tuoda tuotteiden ympäristöväittämien kenttään selkeyttä sekä suitsia viherpesua ja kuluttajien harhaanjohtamista. Direktiivin tarkoitus on perustaa ympäristöväittämät todellisiin ympäristövaikutuksiin, mikä on kannatettavaa. On kuitenkin tärkeää jatkaa tuotteiden elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten laskentamenetelmien kehittämistä. Tämän lisäksi valiokunnassa oli varsinainen maratonäänestys, kun äänestimme valiokunnan kannasta kasvinsuojelulainsäädäntöön. Kokonaisuudessaan äänestys venyi yli kaksituntiseksi ja äänestyksissä ehdotukset hyväksyttiin yhden äänen enemmistöllä tai hylättiin tasaäänin. Erityistä huolta Suomen näkökulmasta herätti komission ehdotuksessa herkkien alueiden määritelmä sekä vähennystavoite jokaiselle jäsenmaalle. Herkkien alueiden osalta maatalousvaliokunnan kanta on, että jäsenmaat voivat itse määritellä ne tietyin kehysvaatimuksin, mitkä ovat kirjattuna EU-lakiin. Mitä vähennystavoitteisiin tulee, niin valitettavasti historiallisen vähennyksen huomioon ottaminen ei mennyt läpi kuten Suomelle olisi ollut edullista. Nyt valiokunnan kanta on asettaa vertailutaso vähentämisen määrälle vuoteen 2035 mennessä, vuosille 2011, 2012 ja 2013, komission esittämien vuosien 2015, 2016 ja 2017 sijaan ja vuodelle 2030. Vaikuttamistyötä on vielä tehtävä täysistuntoäänestykseen. Lainsäädännön käsittelyssä päävastuu on ympäristövaliokunnalla ja äänestys tulee olemaan lähiviikkoina.

Liikennevaliokunnassa keskustelimme mm. meriliikennepaketista sekä TEN-T-liikenneverkon uudistamisen neuvottelutilanteesta. Suomen kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni Suomen satamista on TEN-T-verkolla ja tähän asiaan olen aktiivisesti vaikuttanut neuvottelujen alusta asti. Satamien geostrateginen merkitys pitää myös ottaa paremmin huomioon. Ilokseni neuvottelut näyttävät menevän satamien kannalta hyvän suuntaan, toki lopullisesta kompromissista neuvotellaan yhä. Komissio esitteli myös mitta- ja massadirektiiviä koskevan ehdotuksensa, jossa toimin ryhmäni neuvottelijana vetovastuussa olevassa liikennevaliokunnassa. Uudelleentarkastelu on syrjäiselle ja harvaan asutulle Suomelle ratkaisevan tärkeä, sillä Suomessa on jo pitkään ajettu painavammilla, korkeammilla ja pidemmillä niin sanotuilla jättirekoilla. Ajoneuvojen enimmäispituudet ja- painot sekä säännöt rajat ylittäville kuljetuksille sekä intermodaali- ja nollapäästöisille kuljetuksille tulevat vaikuttamaan rahti- ja logistiikkasektoriin vahvasti. Järjestän mitta- ja massadirektiiviin liittyen tiistaina 24.10. kello 10.00-12.00 julkisen kuulemisen verkossa. Webinaariin voi ilmoittautua täältä.

Alueiden viikon tapaamisia Brysselissä. Tällä viikolla on vietetty Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoa, joka on tuonut Brysseliin laajasti eurooppalaisia aluekehittäjiä. Tapasin itsekin Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntajohtajia lounaan merkeissä. Euroopan unionissa alueiden kehityseroja tasataan hyvin ja yhteistyö sekä avoin kommunikaatio on erityisen tärkeä osa koko unionin toimintaa. Tapasin kuluvalla viikolla myös Kuopion seudun joukkoliikenteen edustajia sekä Linja-autoliiton edustajia. Kävimme läpi ajankohtaisia liikenneasioita sekä Euroopan unionin toimintaa ja ennalta vaikuttamisen tärkeyttä. Keskustelua riitti myös ajankohtaisista ja tulevista energia-aiheista Pohjolan Voiman yhteiskuntasuhdepäällikkö Miikka Kosken kanssa. Kävimme myös mielenkiintoista keskustelua Sulapacin ja Carbo Culturen edustajien kanssa pakkaus- ja pakkausjätelainsäädännöstä sekä hiilenpoistosertifikaatista, kun molemmat lainsäädännöt lähestyvät täysistuntoäänestystä.

KoneAgria tarjoili nähtävää ja koettavaa. Osallistuin torstaina Tampereella KoneAgria -messuille, joka on maa- ja metsätalousammattilaisten vuotuinen tapahtuma. Puhuin messualueella kahdessakin eri paneelikeskustelussa. Ensimmäinen käsitteli maatalousmarkkinoiden kehittymistä ja tulevaisuuden näkymiä sekä niiden vaikutusta maatalousyrittämiseen. Alkutuottajan heikko asema toistuu muuallakin Euroopassa ja maailmalla, mutta syyt vaihtelevat. Suomen syrjäinen sijainti, lyhyempi kasvukausi, pienemmät tuotantomäärät, erittäin keskittynyt kauppa sekä osaamattomuus omien huipputuotteidemme markkinoinniksi ovat esimerkkejä syistä ongelmiimme täällä. Siksi korostin mm. ruokaviennin edistämisen tärkeyttä. Toinen paneeli käsitteli Suomen metsätalouden tulevaisuutta ja erityisesti ennallistamisasetuksen tilannetta. Ennallistamisen toinen kolmikantaneuvottelu pidettiin viime viikolla ja valitettavasti edistystä ei juurikaan ole. Edelleen kaikkein suurimmat poliittiset väännöt ovat edessä ja vaikuttamista on jatkettava aktiivisesti, jotta lainsäädännöstä saadaan kustannustehokkaasti toimeenpantava.

Lauantaina suuntaan kohti Kajaania, jossa tarjoilen Elsin päivän torikahvit. Tämän jälkeen osallistun Keskustanaisten Kainuun piirin syyskokoukseen. Sunnuntaina vietetään myös kansainvälistä maaseudun naisten päivää!

Mukavaa viikonloppua!

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]