Elsin viikkokirje 14.5.2021

Mukavaa perjantaita,


Metsävallankaappaukselle on laitettava stoppi. Kirjoitin Kainuun Sanomiin metsien omistajuudesta ja niiden valumisesta kasvottomille rahastoille. Kansallisvarallisuus on pidettävä kotimaisissa osaavissa ja huolehtivissa käsissä, sillä esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta voidaan edistää vain ihmisten toteuttamin hoitotoimenpitein. Samalla turvataan puuraaka-aineen saatavuus teollisuuden ja jalostuksen käyttöön kestävästi, minkä hyödyt säteilevät koko yhteiskuntaan. Rahastojen käyttämä veroedun porsaanreikä metsälainsäädännössä on saatava tilkittyä, sillä veroetu on tarkoitettu yksityisille metsänomistajille, joita on Suomessa noin 600 000. Lue koko kirjoitukseni Kainuun Sanomista täältä.

EU:n liikennestrategia tapetilla. Tällä viikolla on puitu liikennevaliokunnassa EU:n uutta Älykkään ja kestävän liikkuvuuden strategiaa. Strategian keskiössä ovat Euroopan laajuisen TEN-T liikenneverkon loppuunsaattaminen, tekoälyn ja automaation edistäminen liikenteessä sekä vahvasti myös ilmastotoimet. Päästövähennyksiä tavoitellaan edistämällä ennen kaikkea kestävien käyttövoimien sekä vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen käyttöönottoa. Päälinja on hyvä, mutta huolta on pidettävä muutamista seikoista. Ensinnäkin teknologianeutraaliuden tulee ohjata lainsäädäntötyötä – me tarvitsemme yhtälailla sähköbusseja kaupunkeihin kuin maanteille biokaasuautoja. Harvaan asuttuja seutuja ja maaseutua ei saa jättää kyydistä kovatahtisessa ilmastotyössä. Strategia alkaa purkautuu lähikuukausina käytännön toimiksi, kun komissio julkaisee ensimmäiset aloitteet 82 toimenpiteen listalta. Liikennevaliokunnassa valmistelemme parhaillaan kannanottoa komission esittämään strategiaan.


Eläinten hyvinvoinnista kilpailuetua. Parlamentin maatalous- ja ympäristövaliokunnat sorvaavat vauhdilla yhdessä kantaa koko ruokaketjua käsittelevään Pellolta pöytään –strategiaan. Strategian yksi keskeisistä teemoista on eläinten hyvinvointi, jonka taso vaihtelee voimakkaasti jäsenmaiden välillä. Erot ovat niin hälyttäviä, että parlamenttiin perustettiin viime syksynä väliaikainen eläinten kuljetuksista vastaava valiokunta. Aihe on kiperä, sillä meiltä löytyy jäsenmaista laaja kirjo maantieteellisiä eroja ja etäisyyksiä. Keskustelimme tällä viikolla ryhmämme sisällä kannasta eläinten kuljetuksiin. Ensimmäinen EU-laajuinen toimi tulee olla nykyisen lainsäädännön toimeenpano jokaisessa jäsenmaassa. Erityisesti kuljetuksissa EU:n ulkopuolelle tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ja eläimien olosuhteet niin rekoissa kuin laivoissa tulee eläinten hyvinvoinnista huolehtia, ylimääräistä kuljettamista tulisi välttää ja mikäli kuljetuksia tapahtuu, tuntirajoituksia tärkeämpää on keskittyä kohentamaan kuljetusolosuhteita.


Tupailtojen antia. Alkuviikolla kiersimme viimeiset tupaillat maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmarin kanssa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Viikon kestäneelle ja koko Suomen kiertäneelle kiertueelle oli selvä tarve. Aiheet, joista kysymyksiä heräsi, olivat ihmisten iholle tulevia ja pinnalle nousi muun muassa maaseudun tulevaisuuden näkymät, valkoposkihanhet, petopolitiikka ja monipaikkaisen asumisen edellytykset, kuten riittävät nettiyhteydet. Näiden asioiden saamiseksi paremmalle tolalle meillä keskustalaisilla riittää töitä niin kotimaassa kuin EU:n kentillä.
Ensi viikolla työ jatkuu täysistunnon merkeissä ja aiheina esimerkiksi ehdotus koronarokotteiden patenttioikeuksista luopumisesta sekä unionin ja Turkin suhteet. Myös kotimaassa päästäisiin toivottavasti viimein elpymispaketin hyväksymiseen viivytystaisteluista ja poliittisista manöövereistä huolimatta. Ratkaisu ei ole missään nimessä täydellinen, mutta kertaluonteisen elpymispaketin hyväksyminen on myös Suomen etu.


Mukavaa viikonloppua,

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu