Elsin viikkokirje 4.6.2021

Leppoisaa perjantaita,

Mikä on turvepeltojen tulevaisuus, kun maatalouden päästöjä vähennetään? Keskustelimme aiheesta maanantaina Ylen A-studiossa ympäristöministeri Krista Mikkosen kanssa. Viljelijää ja elävää maaseutua ei pidä tässä keskustelussa jättää sivuun. Ilmastonmuutokseen vastaaminen tuntuu jokaisella sektorilla tiukentuvina toimina hiilipäästöjen vähentämiseksi ja on selvää, että kaikki kantavat kortensa kekoon. Eloperäisillä mailla, joita meillä Suomessa on enemmän kuin muualla Euroopassa, päästöt ovat suuremmat. Yhteiskunnan arvojen mukaista on peltojen hylkäämisen sijaan tukea ja kannustaa viljelijää muutoksen keskellä. Tuottajan elintaso on turvattava ja varmistettava, että lähiruokaa on saatavilla jatkossakin kaikkialla Suomessa. Päästövähennystarpeita määritellessä tulee myös huomioida maatalouden kyky toimia hiilen sitojana. Tarvitsemme lisää tutkimusta, välineet kestävään muutokseen sekä aikaa sopeutua, ruoantuotanto turvaten. Suomalaiset viljelijät ovat EU:n parhaiten koulutettuja ja ilmastotoimissa edelläkävijöitä, olemme siis oikealla polulla. Voit katsoa keskustelumme ministeri Mikkosen kanssa täältä. Maatalouden päästöistä kysyi myös Turun Sanomien viikon väite. Voit lukea minun ja meppikollegojeni Eero Heinäluoman ja Henna Virkkusen vastaukset perusteluineen täältä

Luonnon monimuotoisuus kuuma aihe parlamentissa. Parlamentin mietintö EU:n biodiversiteettistrategiaan on etenemässä ensi viikolla täysistuntoon ympäristövaliokunnan hyväksyttyä kantansa viime perjantaina. Olen maatalousvaliokuntaryhmän neuvottelijana erittäin pettynyt, etteivät ympäristövaliokunnan kollegat ottaneet juuri huomioon lausuntomme metsätalouteen liittyviä linjauksia, jotka ovat parlamentissa tehdyn toimivaltapäätöksen mukaan maatalousvaliokunnan päätösvallassa. Tästä johtuen päätimme maatalousvaliokuntana kirjata metsiä koskevat linjauksemme muutosehdotuksina tulevan viikon täysistuntoon. Ympäristövaliokunta ei myöskään suostunut neuvottelemaan valiokuntien jaettuun toimivaltaan koskevista asioista, kuten lannoitteiden ja torjunta-aineiden vähennystavoitteista. Teimme kovasti töitä, että ympäristövaliokunnan mietinnön ongelmakohdista saadaan äänestää erillisinä äänestyksinä, ja tämä toteutuu. Huolestuttavimmat kohdat liittyvät muun muassa vanhojen metsien määritelmään, tiukkojen suojelutavoitteiden lisäämiseen, kestävän metsänhoidon määrittelyyn EU-tasolla, sitoviin kansallisiin metsien ennallistamistavoitteisiin ja yleisesti siihen, että ympäristövaliokunnan mietinnössä taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökohdat eivät ole tasapainossa. Yhtä mieltä olemme kaikki siitä, että luonnon monimuotoisuutta pitää edistää. Edessä onkin tiistaina jännittävä, tiukka ja tärkeä äänestys Suomen maa- ja metsätaloudelle.

Ajatusten vaihtoa luonnonvarojen kestävästä käytöstä, kiertotaloudesta ja tutkimustarpeista. Tiistaina osallistuin europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen kanssa Luonnonvarakeskuksen MEP’s meet Luke -tilaisuuteen. Keskustelimme tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa muun muassa Green dealin vaikutuksista luonnonvarojen kestävään käyttöön, kiertotaloudesta, luonnon monimuotoisuudesta sekä tulevaisuuden tutkimustarpeista näillä sektoreilla. Vaikuttavan lainsäädännön takana pitää aina olla laadukas tutkimus ja vaikutustenarvio, joihin muutokset lainsäädännössä perustuvat. Tästä olimme yhtä mieltä: meillä Suomessa huippututkimusta tekevä Luonnonvarakeskus on erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka tutkimusta tehdään laajasti luonnonvara-alalla niin kotimaassa kuin yhteistyössä ympäri maailmaa.

Koronatodistus tulee – vauhtia Suomi! Parlamentin poliittisissa ryhmissä on tällä viikolla valmistauduttu ensi viikon täysistuntoon. Luvassa on muun muassa yhteisen eurooppalaisen digitaalisen koronatodistuksen hyväksyntä, jonka avulla terveysturvallinen matkustus voidaan vielä tänä kesänä avata. Valitettavaa on, että Suomi on tällä hetkellä todistuksen käyttöönotossa EU-maiden häntäpäässä, vaikka valmiudet käyttöönottoon ovat hyvät. Nyt on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta myös suomalaiset pääsevät eurooppalaisen todistuksen piiriin tänä kesänä.

Kaksi vuotta EU-vaaleista. Uusin eurobarometri julkaistiin torstaina, joka perustuu keväällä tehtyyn kyselyyn. Sen tulokset osoittavat, että suomalaisista vastaajista 72 prosenttia uskoo rajoitusten terveyshyötyjen olevan tärkeämpiä kuin taloudellisten vahinkojen ja 47 prosenttia on tyytyväisiä jäsenvaltioiden väliseen sisäiseen solidaarisuuteen pandemian torjunnassa. Myös myönteiset mielikuvat EU:sta ovat lähes ennätyslukemissa. Suomalaiset toivoisivat Euroopan parlamentin keskittyvän erityisesti talouden tukemiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan tulevaisuudessa. Lisää voit lukea täältä.

Koko Kuopion kohtaamisia! Vaalit lähestyvät pikavauhtia, jonka johdosta kierrämme loppuviikosta keskustan kuntavaaliehdokkaiden kanssa laajasti koko Kuopiota. Tänään minut tavoittaa Vehmersalmelta, Riistavedeltä, Juankoskelta, Nilsiästä ja Ykkösrastilta. Lauantaina Kuopion torilta. Tarkista tarkemmat aikataulut Facebook -sivultani. Tervetuloa keskustelemaan ja vaihtamaan kuulumisia!

Aurinkoista viikonloppua toivottaen,

Elsi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu