Euroopan parlamentin kanta maaperän seurannan direktiiviin huomioi jäsenmaiden erityispiirteet

Tiedote 11.4.2024
Julkaisuvapaa heti

Euroopan parlamentti äänesti tällä viikolla täysistunnossa kannastaan maaperän seurantaa ja kestokykyä koskevaan direktiiviin. Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) toimii direktiivissä ryhmänsä neuvottelijana maatalousvaliokunnassa. Hän kertoo olevansa tyytyväinen lopputulokseen, sillä neuvottelut olivat osin hyvinkin vaikeat.

Puhdas ja terve maaperä on ruokaturvan, kestävän ruuantuotannon sekä luonnon ja ihmisten terveyden edellytys. Siksi direktiivin tavoitteet maaperän seurannasta ovat kannatettavia. Neuvotteluihin lähdettäessä minulle oli selvää, että jäsenmaakohtaiset erot on otettava huomioon. Suomessa me olemme edelläkävijöitä maaperän seurannassa, aivan Euroopan etulinjassa. Meillä tiedonkeruuta on tehty jo pitkään, mutta näin ei suinkaan ole kaikissa jäsenmaissa. Neuvotteluissa itselleni oli tärkeää, että jo olemassa olevia tiedonkeruumenetelmiä ja dataa voidaan hyödyntää jatkossakin. Jäsenmaille on jätettävä tarpeeksi joustavuutta direktiivin täytäntöön panoon. Nämä seikat on tunnistettu parlamentin kannassa”, Katainen kertaa.

Arvioiden mukaan Euroopan maaperästä jopa 60-70 prosenttia on huonossa kunnossa, mutta puutteellisen seurannan takia todellista tilannetta on vaikea arvioida. Katainen sanoo olevansa tyytyväinen, että parlamentin kanta antaa jäsenmaille mahdollisuuden määritellä raja-arvot paikallisiin olosuhteisiin perustuen, eikä niitä määritellä EU-tasolla.

Olen tyytyväinen, että komission ehdotus ”yksi huonosti, kaikki huonosti” -määritelmästä poistui. Tämä sääntö olisi tarkoittanut, että jos yksi monista indikaattoreista ei täyty, olisi maaperän tila automaattisesti luokiteltu kokonaan huonoksi. Nyt hyväksytyssä kannassa maaperän hyvää kuntoa arvioidaan viisiportaisen järjestelmän kautta, joka on paljon selkeämpi määritelmä. Onnistuimme myös poistamaan täysistunnossa ympäristövaliokunnan kirjauksen kuuden ja kymmenen vuoden maaperän tilan parantamisen vaatimuksista. Myös datan omistajuus oli minulle tärkeä kysymys, joten olen tyytyväinen, että maanomistajien ja viljelijöiden asemaa vahvistetaan näytteiden ottamisen osalta – niihin on oltava maanomistajan lupa. Julkaistavan datan anonymiteetistä on myös pidettävä huolta”, Katainen painottaa.

Direktiivin taustalla on komission maaperästrategiassa asettama tavoite puhtaasta maaperästä vuoteen 2050 mennessä, ja se on osa komission kesällä 2023 julkaisemaa luonnonvarojen kestävän käytön pakettia. Lainsäädännön kolmikantaneuvottelut jäävät seuraavan parlamentin vastuulle kesäkuussa käytävien EU-vaalien jälkeen. Koko teksti on nähtävillä suomeksi muutaman päivän kuluttua äänestyksestä parlamentin nettisivuilla.

Lisätietoja:

MEP Elsi Katainen
[email protected]
mob. +358 50 5122362

Kuvat: https://elsikatainen.fi/medialle/

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]