Itä-Suomen asia on koko Suomen asia

Itärajan hiljeneminen ja muutos Nato-rajaksi on Itä-Suomen alueen maakunnille iso murros. Raja on aiemmin ollut portti idän ja lännen välillä, jonka kautta on tuotu runsaasti raaka-aineita, tehty kauppaa, hyödynnetty Saimaan kanavaa ja otettu venäläisiä turisteja vastaan. Nyt näkymiä varjostaa henkinen rautaesirippu.

Vaikuttaako Ukrainan sota itäisen Suomen elinvoimaan, mitä on tehtävissä? Ministeri Saarikko haluaa ohjata Saimaan kanavan investointiin suunnitellut varat Itä-Suomen hyödyksi ja vaikutustenarviointi syksyn budjettiriihtä varten on aloitettu. Ennakoivia keinoja on pohdittava, jotta muutos itärajalla ei heikennä alueen näkymiä.

Suomi ja Itä-Suomi ovat säilyttäneet vakaan asemansa investointikohteena ja sellaisena sen on pysyttävä.

Satsaukset erityisesti liikenneyhteyksiin, työvoiman kouluttamiseen ja osaamiskeskittymiin ovat tarpeen. EU-ohjelmia hyödyntämällä voidaan tukea alueen menestystekijöitä ja minimoida Venäjän kaupan tyrehtymisen vaikutuksia.

Merkittävimmät haasteet ovat saavutettavuudessa ja matkailussa. Itä-Suomen viennin pääreittinä toimineen Saimaan kanavan tilalle etsitään korvaavia vaihtoehtoja, jotta voidaan taata alueen vientiyritysten logistiikka. Tavara- ja raaka-aineliikenteen siirtyminen raiteille vaatii ehkä uusia kohtaamispaikkoja yksiraiteisilla osuuksilla Savon ja Karjalan radoilla. Saimaan kanavan kuorman siirtäminen renkaille tarkoittaisi 50 000 rekkakuormaa lisää tiestön sietokykyä koettelemaan. Tuleville vuosille suunnitellun valtion väyläverkon investointiohjelma on otettava uudelleentarkasteluun, painottaen Itä-Suomen saavutettavuuden turvaamista.

Matkailun saralla epävarmuutta tulevien sesonkien osalta riittää. Useilla matkailuyrityksillä ja -alueilla venäläiset turistit ovat luoneet kysyntää, etenkin Etelä-Karjalassa. Panostukset Itä-Suomen saavutettavuuteen auttavat myös matkailun tilanteeseen ja varmistavat, että Suomen luonto ja matkailualueet säilyvät houkuttelevina matkailukohteina tulevaisuudessakin.

Suomen eri alueiden elinkeinojen, viennin, kehitystyön ja investointien keskinäinen sidonnaisuus on vahvaa. Suomen kehitys on nähtävä kokonaisuutena, jonka osana on turvattava Itä-Suomen asema.

Elsi Katainen

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu