Kuvituskuva. Elsi Katainen tien vieressä, taustalla auto ja syksyistä peltomaisemaa.

Jättirekat avainasemassa pitkien etäisyyksien Suomessa 

Julkaistu Kainuun Sanomissa 4.8.2023

Toimivat ja tehokkaat logistiikkaketjut ovat Suomen kaltaiselle syrjäiselle, pitkien välimatkojen maalle elinehto. EU:n vihreässä siirtymässä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä myös tavaraliikenteen osallistumista päästötalkoisiin vaaditaan. Tälläkin sektorilla Suomen erityispiirteet on otettava huomioon, jotta kilpailukykymme ei vaarannu eivätkä kuljetuskustannukset nouse holtittomasti.

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa kolme lainsäädäntöehdotusta sisältävän tavaraliikenteen viherryttämispaketin. Yksi ehdotuksista on rekkojen mittoja ja massoja koskeva uudistus, joka määrittelee enimmäismitat ja -massat rekoille EU:n alueella. Komission tavoitteena on harmonisoida EU:n tieliikenteen sääntöjä, vahvistaa energiatehokkuutta, vähentää päästöjä ja parantaa tieturvallisuutta. Ehdotuksessa rekkojen sallittu enimmäismassa EU-tasolla pysyy 40 tonnissa, mutta 44 tonnin paino sallitaan esimerkiksi nollapäästöisille ajoneuvoille sekä tietyille yhdistelmäkuljetuksille. Mukana esityksessä pysyy myös Suomelle keskeinen kirjaus, joka sallii vielä isompien, niin sanottujen jättirekkojen käytön tietyin ehdoin kansallisesti sekä myös rajat ylittävässä liikenteessä.

Suomen logistiikan kulmakiviä ovat Euroopan mittakaavassa suuret, yli 60 tonnin jättirekat, joiden osuus Suomen kuljetuksista on merkittävä. Täällä Itä- ja Pohjois-Suomessa olemmekin tottuneet näkemään esimerkiksi 76 tonnia painavia rekkoja, joilla mm. puutavara liikkuu tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Suomen kannalta on positiivista, että jättirekkojen käyttö ennakkotiedoista poiketen sallitaan edelleen komission ehdotuksessa. Tässä näkyy selvästi Suomen vahva ja onnistunut ennakkovaikuttaminen laajalla rintamalla komission suuntaan.

Komission ehdotus onkin yllättävän tasapainoinen verrattuna moneen muuhun lähiaikojen aloitteeseen, mikä antaa hyvän pohjan parlamentin työlle. Epäselvyyksiä toki on, esimerkiksi rajat ylittävien raskaiden yhdistelmien kriteereistä. Valiokuntakeskustelussa esiin nousi myös infrastruktuurin kestävyys sekä tieturvallisuus.

Traficomin mukaan jättirekat eivät ole heikentäneet tieturvallisuutta. Isommat rekat ovat myös helpottaneet kuljettajapulaa. Toki rasitus Suomen jo valmiiksi rapautuneelle tiestölle on kova, joten kansallinen tahtotila pitää pyörät pyörimässä on ratkaisevaa.

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]