Kallista elpymistä

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin väistyminen valtiovarainministerin paikalta oli vaikea ja suoraselkäinen päätös. Edes sen välttämättömyys ei vähentänyt sen kohtuuttomuutta. Katastrofaalisista tunnelmista puhkesivat kuitenkin viisaat valinnat, kun valtiovarainministerin tehtävään valittiin kokenut, talousasiat ja EU-politiikan syvyydet hyvin tunteva Matti Vanhanen.

Kokemus tulee tarpeeseen. Valtiovarainministerillä on edessään hallitusohjelman päivittämisen sekä koronan vuoksi velkaantuvan valtiontalouden tasapainottamisen lisäksi EU:n elpymispaketti. Tuo suuri ja moniulotteinen paketti edellyttää vielä monia tiukkoja neuvotteluja Euroopassa kuin myös eduskunnan käsittelyä kotimaassa.

Euroopan komissio esitteli vastikään pohjaehdotuksen elpymispaketista, jolla on tarkoitus hoitaa koronan aiheuttamaa yhteiskunnallista ja taloudellista kriisiä. Paketti koostuu 750 miljardin euron kokonaisuudesta, josta suurin osa jaettaisi suorana tukena koronan runtelemille jäsenmaille.

Hallitus on linjannut, ettei esitetty elpymispaketti ole sellaisenaan Suomen hyväksyttävissä. Suorien tukien sijaan paketti on jaettava lähtökohtaisesti lainoina ja sen koon on oltava esitettyä pienempi. Myös 30 vuoden rahastolainan takaisinmaksuaika täytyy Suomen kannan mukaisesti olla lyhyempi.

Hallituksen linjaus on mielestäni oikea. Elpymispaketin on oltava vastuullinen kokonaisuus, jossa tuki on ehdollista ja lainapainotteista. Vahva unioni rakentuu jäsenmaidensa vastuullisesta omasta talouspolitiikasta sekä välttämättömistä rakenneuudistuksista kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Samalla on pidettävä mielessä, ettei Suomi voi nousta talouskriisistä yksin. Menestyksemme riippuu huomattavasti myös siitä, miten muut EU-maat toipuvat ja kuinka yhteiset sisämarkkinat vetävät. Itä-Suomellekin tärkeän metsäteollisuuden vienti ei vedä, jos koko Eurooppa sukeltaa syvälle.

Hallituksen linjaus tunnustaa elpymispaketin tärkeyden ja sen vahvuudet. Elvytysrahat on sidottu rakenneuudistuksiin, vihreään kasvuun ja digitaaliseen siirtymään, mikä on järkevää. Jos historiallinen paketti monine parannuksineen lopulta hyväksytään, se voi parantaa EU:n kilpailukykyä Kiinaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna.

Elsi Katainen