Hallituksen EU-linja selkeä – ei leikkauksia maatalouteen ja aluepolitiikkaan! 

Hallituksen EU-linja selkeä – ei leikkauksia maatalouteen ja aluepolitiikkaan! 

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk. /ALDE) kiittelee hallitusohjelman kirjauksia maatalouden ja aluepolitiikan saralla. Kataisen mukaan tulevan hallituksen EU -politiikan linjaa voidaan pitää erittäin keskustalaisena.

-Hallitusohjelmatavoitteet antavat hyvän selkänojan myös meppien työskentelylle Euroopan parlamentissa. On hyvä, että hallitusohjelmassa vaaditaan EU:lta tarkoituksenmukaisen budjetin laadintaa, jolla halutaan turvata nykyiset EU –toiminnot, kuten maatalous ja aluepolitiikka sekä varata riittävät resurssit myös uusiin haasteisiin, kuten sisäiseen turvallisuuden vahvistamiseen. Pidän hyvänä tavoitteena myös sitä, että Suomen maksuosuus pysyy kohtuullisena, Katainen painottaa.

Katainen pitää tärkeänä, että hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi EU:n rahoituskehyksien osalta nykytasoinen maatalousbudjetti.

-On tärkeää, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoituksen taso halutaan turvata. Tosin tukipolitiikkaa tulee uudistaa siihen suuntaan, että tuet kohdennetaan jatkossa entistä paremmin aktiiviseen ja kestävään ruuantuotantoon, Katainen painottaa.

Katainen toivoo, että EU:n aluekehitysvaroja hyödynnetään tehokkaasti, kuten uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu.

-On ehdottoman tärkeää, että aluekehitysrahoituksen taso ja harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien erityisasema turvataan, sillä EU -rahoituksella on tärkeä vipuvaikutus alueiden elinvoimaan ja kehittämistyöhön. Maakuntien kannalta tärkeä tavoite on myös edistää Suomen liikenneverkon kytkeytymistä Euroopan laajuisen liikenneverkon TEN-T:n ydinverkkokäytäviin, Katainen korostaa.

Lisätietoja:

Elsi Katainen
Euroopan parlamentin jäsen (MEP)
puh. +358 50 5122 362