MEP Elsi Katainen: Parlamentin LULUCF-kanta mahdollistaa hiilinielutavoitteet ja kestävän puunkäytön

TIEDOTE

Julkaisuvapaa heti.

Euroopan parlamentti on juuri hyväksynyt 310 megatonnin tavoitteen vuodelle 2030 hiilinielujen kasvattamisen osalta. Asiasta päätettiin täysistunnossa Strasbourgissa, missä Euroopan parlamentti on äänestänyt useista EU:n ilmastopaketin niin kutsutuista Fit for 55 -raporteista.

”Kova vaikuttaminen tuotti nyt tulosta, kun saimme käännettyä täysistunnossa ympäristövaliokunnan 360 megatonnin tavoitteen EU:n ilmastolain ja Suomenkin tavoitteiden mukaiseen 310 megatonniin. Tällä turvataan järkevät hiilinielutavoitteet ja mahdollistetaan samalla kestävä puunkäyttö. Tämä on voitto myös Suomen kestävälle maa- ja metsätaloudelle, joka tuottaa hyvää niin ilmastolle kuin koko yhteiskunnalle”, Renew-ryhmänsä neuvottelijana maatalous- ja liikennevaliokunnissa toiminut Elsi Katainen kertoo Strasbourgin täysistunnosta.

Katainen kertoo olevansa tyytyväinen siihen, että parlamentti haluaa LULUCF-asetuksen olevan ennen muuta tarkka ilmastotilinpidon laskentatyökalu, joka seuraa ajantasaisesti luonnossa tapahtuvaa kehitystä.

”On hyvä, että parlamentti kannattaa biotuotteiden ja erilaisten hiilivarastojen huomioimista laskennassa. Näin fossiilisia raaka-aineita korvaavat puutuotteet tekstiileistä rakennusmateriaaleihin saavat uusia kannustimia. Tältäkin osin saimme parannusta ympäristövaliokunnan alkuperäiseen esitykseen”, Elsi Katainen kertoo.

Maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloussektoria (LULUCF) koskeva asetus määrittelee laskentasäännöt sille, miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsänhoidon nielut ja päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa kaudella 2021–2030.  LULUCF-asetus etenee seuraavaksi EU:n komission, parlamentin ja jäsenmaiden kolmikantaneuvotteluihin.

Lisätietoja:

MEP Elsi Katainen
[email protected]
Brussels – Tel. +32 (0) 2 28 45361
Mob. +358 50 5122362

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]