Tiedote : MEP Katainen: Maataloustuottajien asemaa elintarviketjussa parannettava

Tiedote 15.6.2018

MEP Katainen: Maataloustuottajien asemaa elintarvikeketjussa parannettava

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk.) järjesti tänään epäreiluja kauppatapoja koskevan keskustelutilaisuuden Helsingissä. Tilaisuus kokosi suomalaiset ruokatoimijat laaja-alaisesti, kaupan, tuottajien ja elintarviketeollisuuden sekä ministeriön väkeä keskustelemaan komission tekemästä direktiiviehdotuksesta, jolla halutaan luoda minimisäännöt tuottajien, elintarviketeollisuuden ja kaupan väliseen toimintaan EU – tasolla. 

–  Komission direktiiviehdotuksen perusteluissa todetaan, että epäterveiden kaupankäytäntöjä esiintyy elintarvikeketjussa. Tuottajan asemaa on pystyttävä parantamaan. Ruokamarkkinat tarvitsevat reilummat pelisäännöt koko EU:n alueella. Tämä edellyttää kaupan läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa vuoropuhelua, Katainen edellyttää.  

– Suomi on ollut asiassa aloitteellinen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän johdolla, sillä Suomessa on valmisteilla elintarvikemarkkinalaki. Kaikissa jäsenmaissa ei ole tehty asialle mitään tai menetelmät ovat olleet tehottomia. Vaikka direktiivi tulee tarpeeseen, ei se kuitenkaan saa lisätä hallinnosta taakkaa, Katainen painottaa. 

Katainen toimii Euroopan parlamentin ALDE – ryhmän neuvottelijana kyseissä direktiivissä. 

Lisätietoja:

Elsi Katainen

Euroopan parlamentin jäsen (MEP)

+358 50 5122 362

[email protected] 

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]