MEP Viikkokirje 13.4.2018

Elsin viikkokirje 13.4.2018

Tervehdys Brysselistä!

Tämän viikon aikana Brysselissä on ollut ryhmäkokouksia, joissa on valmisteltu kantoja ensi viikon täysistuntoon. Strasbourgiin parlamentin kuultavaksi tulee Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Odotan mielenkiinnolla tuota tapaamista, sillä Macron on esittänyt presidenttikautensa aikana monia uudistuksia EU –politiikkaan liittyen. Todennäköisesti hän tulee puheenvuorossaan ottamaan kantaa esimerkiksi Brexitiin ja EU:n ja Venäjän välisiin suhteisiin.

Lisäksi ensi viikon täysistunnossa äänestetään neuvoston, komission ja parlamentin välisten neuvotteluiden lopullisesta sopimuksesta koskien LULUCF-direktiiviä ja luomuasetusta. Maan ja metsien käytön ilmastolaskentoja koskevassa LULUCF-esityksessä saamme lopulta äänestää Suomen kannalta positiivisen neuvottelutuloksen puolesta, joka ei aseta rajoitteita metsiemme käytölle tulevaisuudessa. Tästä voimme kiittää suomalaisten aktiivista vaikuttamista viimeisen vuoden aikana. Luomuasetukseen suhtaudun sen sijaan erittäin kriittisesti, sillä äänestykseen tulevassa ehdotuksessa vain olemassa olevat kasvihuoneluomutilat saisivat jatkaa tuotantoaan erityispoikkeuksen turvin. Tämä pysäyttäisi luomualan kasvun Suomessa talvikaudella.

Tämä viikko alkoi CopaCogecan kanssa järjestetyllä maatalousseminaarilla, jossa keskustelimme maatalouspolitiikan (CAP) uudistamisesta sekä luonnonhaittakorvauksesta. Tilaisuuden avauspuheenvuorossa korostin, että tulevan uudistuksen lähtökohtana on oltava, että EU tukee maataloustuotantoa kaikilla EU:n alueilla, huomioiden epäsuotuisien alueiden poikkeusolosuhteet, kuten Suomen.

Suomi on Euroopan pohjoisin maatalousmaa ja syrjässä Euroopan muilta markkina-alueilta. Pohjoiset ilmasto-olosuhteet rajoittavat maataloutta, esimerkiksi kasvukausi Suomessa on huomattavasti lyhempi kuin eteläisemmässä Euroopassa. Meille suomalaisille pohjoisten olosuhteiden rajoitukset ovat itsestäänselvyyksiä, mutta Euroopassa näitä asioita on tuotava aktiivisesti esille joka viikko, jotta nämä elementit huomioidaan päätöksenteossa.

Luonnonhaittakorvaus on tärkeä tuki suomalaisille viljelijöille. Luonnonhaittakorvaukset tasoittavat viljelystä aiheutuvia kustannuseroja Euroopan muihin tuotantoalueisiin verrattuna. Luonnonhaittakorvaukset ovat osa yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP) ja ne sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Tämän puolesta on tehtävä hartiavoimin töitä, jotta tämäkin saa jatkoa EU:n tulevissa rahoituskehyksissä.

Luonnonhaittakorvaus on merkittävä kannattavuuden parantaja maatiloilla. Kannattavuus on elinehto sille, että maataloudella on tulevaisuutta ja maatiloille saadaan jatkajia. Näistä asioista keskustelimme MTK:n johtokunnan kanssa. He olivat tällä viikolla vieraanani Euroopan parlamentissa. On tärkeää, että maaseudun ja maatalouden puolesta tehdään töitä laajalla rintamalla.

Maatalousvaliokunnassa komissaari Hogan esitteli kauan odotetun direktiiviehdotuksen epäreilujen kauppatapojen ehkäisemiseksi ruokaketjussa. Tämä on erittäin tärkeä aloite, sillä elintarvikeketjussa erityisesti maataloustuottajat ovat ahtaalla suurempien toimijoiden ottaessa leijonanosan voitoista. Asiaa käsittelevä EU-direktiivi täydentää Suomessa valmistelussa  olevaa Jari Lepän tärkeää lakihanketta. Direktiivissä puututaan mm. epäreiluihin kauppatapoihin kuten viime hetken peruutuksiin, maksujen viivästymiseen sekä pilaantuneiden ja käyttämättömien tuotteiden palautuksiin tuottajille.

Tiistaina kävin tapaamassa Helsinki EU officen eli entisen Etelä-Suomen aluetoimiston väkeä. Kävimme keskustelua tulevasta rakennerahastokaudesta ja erityisesti suomalaisista älykkään erikoistumisen aluestrategioista. Termi älykäs erikoistuminen on EU:n aluepolitiikassa tärkeä, vaikkakin epäselvä käsite. Kyse on tällä rahoituskaudella (2014 – 2020) käyttöönotetusta konseptista, jonka avulla kukin maa ja alueet valitsevat ja tunnistavat omia vahvuuksiaan, “kehityksen kärkiä”, joihin tulevaisuudessa panostavat. Suomessa maakunnat ovat erikoistuneet esimerkiksi hyvinvointi- ja terveysteknologiaan, clean techiin ja matkailuun. Mielestäni on tärkeää, että myös tulevalla ohjelmakaudella EU jatkaa hyväksi havaitulla älykkään erikoistumisen tiellä, jossa kukin alue keskittyy omien vahvuuksiensa kehittämiseen.

Vaikka toimin nyt EU – areenoilla, seuraan aktiivisesti myös kotimaan politiikkaa. Valitettavasti mielikuvat hallitsevat Suomessa julkista keskustelua. On valitettavaa, että todellisuus ja iso kuva hautautuvat mielikuvien alle. Kirjoitin tästä aiheesta tällä viikolla

Keskustanaisten verkkolehteen.

https://verkkoavain.fi/2018/04/12/mielikuvat-hallitsee-faktoista-viis/

Lisäksi alla linkki Akavalaisessa tänään julkaistuun kirjoitukseeni koskien aluekehityspolitiikkaa:

https://www.akavalainen.fi/akavalainen/mielipiteet/kohti_parempaa_eurooppaa/mihin_tarvitaan_eu_n_yhteista_aluepolitiikkaa

Huomenna matkaan Pohjois-Karjalaan, jossa osallistun Keskustan piirin vuosikokoukseen.

Toivotan teille kaikille leppoisaa viikonloppua!

Ystävällisin terveisin,

Elsi