MEP Viikkokirje 28.9.2018

Elsin viikkokirje 28.9.2018

Tervehdys Brysselistä!

Työviikko Brysselissä on vierähtänyt valiokuntakokouksien parissa. Lisäksi poliittiset ryhmät ovat kokoontuneet tiiviiseen tahtiin neuvottelemaan ensi viikolla alkavan täysistunnon äänestyksistä. Strasbourgissa tulemme äänestämään esimerkiksi uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteista sekä audiovisuaalisia mediapalveluita koskevista säännöistä.

Järjestin tällä viikolla parlamentissa asiantuntijakuulemisen Horisontti Eurooppa ja maatalouden tutkimusten ja innovaation rahoitukseen liittyen. Kuten olen aiemmin kertonut, niin tästä rahoituksesta on varattu 10 miljardia euroa maatalouden ja luonnonvarojen kehittämiseen tulevalla rahoituskaudella. Tilaisuuteen osallistui runsaasti eri sidosryhmien edustajia Suomesta ja Euroopan parlamentista. 

Viesti tilaisuudesta oli selkeä, kuten Suomessakin järjestetyssä tilaisuudessa viime viikolla. Meidän suomalaisten on hyödynnettävä tämän rahoituksen mahdollisuudet täysimääräisesti. Ruokaturva ei ole enää mikään selviö Euroopassakaan. Olemme jo nähneet sen, miten voimakkaasti vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttavat satoon. Siksi on ratkaisevan tärkeää panostaa maatalouden ja biotalouden tutkimukseen ja kehittämiseen, vaikka soraääniäkin parlamentissa on kuulunut tätä rahoitusta kohtaan. Viljelijät ja tuottajat on otettava vahvasti mukaan tähän työhön.

Myös aluekehitysvaliokunnassa käsittelimme EU:n tutkimusohjelma Horisontti Eurooppaa. Mikä rooli alueilla on tieteessä ja tutkimuksessa? Mielestäni laadukas tutkimus kehittää alueiden, kuntien ja kaupunkien elinvoimaa ja hyvinvointia – sekä toisinpäin. Tutkimus ei synny tyhjiössä. Tutkimustulosten käytännön hyödyntämisessä onkin parantamisen varaa. Näitä ajatuksia toin esille omassa puheenvuorossani.

Maatalousvaliokunnassa kävimme viimeisen neuvottelukierroksen epäreilujen kauppatapojen direktiivistä, josta äänestämme tulevana maanantaina Strasbourgissa. Ryhmämme raportoijana nostin valiokunnassa esille, että direktiivin on suojeltava ensisijaisesti tuottajia. Olen tyytyväinen, että tuottajan asema ruokaketjussa vahvistuu sekä EU:n tasolla, mutta myös kotimaassa, pian valmistuvan elintarvikemarkkinalain ansiosta.

Tapasin tällä viikolla Pohjois-Savon maakuntahallituksen väkeä. He olivat opintomatkalla Brysselissä alkuviikosta. Pidän tärkeänä sitä, että eri maakuntien vaikuttajat käyvät tutustumassa EU:n päätöksentekoon. On muistettava, että EU näkyy monin eri tavoin maakuntaliittojen toiminnassa. Kotimaakuntani edustajien viesti oli selkeä ja sisällöltään sama kuin muidenkin Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien – EU:n aluepolitiikkaa tarvitaan tulevaisuudessakin! 

Näillä ajatuksilla tahdon toivottaa kaikille oikein mukavaa viikonloppua!

Ystävällisin terveisin,

Elsi