Pakkausjäteasetuksessa huomioitava uusiutuvat raaka-aineet ja elintarviketurvallisuus

Tiedote 19.7.2023
Julkaisuvapaa heti

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta äänesti tänään kannastaan pakkaus- ja pakkausjäteasetukseen. Europarlamentaarikko Elsi Katainen (kesk.) toimii asetuksessa Renew Europe -ryhmän maatalousvaliokunnan neuvottelijana. Katainen kertoo pitäneensä neuvotteluissa huolta siitä, että valiokunnan kanta huomioi elintarvikesektorin ja ruuantuotannon erityistarpeet.

Maatalousvaliokunnan kannassa korostetaan pakkausten turvallisuus- ja hygieniavaatimusten sekä ruokahävikin ehkäisyä, unohtamatta veden ja energian sekä raaka-aineiden tehokasta käyttöä. Pakkausmateriaalien osalta asetuksessa on nyt varmistettu ruuan turvallisuus ja säilyvyys, jotka olivat minulle tärkeitä prioriteetteja”, Katainen kertoo äänestyksen jälkeen.

Valiokunnan kannassa korostetaan koko elinkaaren vaikutusten huomioimista. Jätehierarkiasta, jossa uudelleenkäyttö on ensisijainen vaihtoehto, poikkeaminen on sen mukaan tietyissä tapauksissa perusteltua, jos esimerkiksi ympäristösyistä kierrätys nähdään paremmaksi vaihtoehdoksi. Valiokunnan kannassa kehotetaan yksityiskohtaiseen arviointiin sen varmistamiseksi, että uudelleenkäyttötavoitteet voidaan toteuttaa turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

”Neuvottelemissani kompromisseissa korostin ennen kaikkea pakkauksen koko elinkaaren huomioimista sekä innovaatioiden mahdollistamista. Kierrätettävät kuitupohjaiset ja uusiutuvista raaka-aineista valmistetut pakkaukset voivat korvata fossiilisia materiaaleja. Uusiokäyttö ja kierrätys pitää nähdä toisiaan täydentävinä ratkaisuina”, Katainen muistuttaa.

Valiokunnan kanta ohjaa keräys- ja kierrätysjärjestelmien kehittämiseen ja materiaalien erilliskeräykseen, mikä edistää pakkausten päätymistä kestävän kiertotalouden piiriin ja arvokkaaksi raaka-aineeksi. Kansallisten, toimivien järjestelmien, kuten Suomen pullopanttijärjestelmän, toiminnan jatkuminen halutaan varmistaa.

”Pantillisten juomapakkausten kierrätys on Suomessa huippuluokkaa ja toimimme tässä esimerkkinä muulle Euroopalle. Järjestelmän tuottama materiaali on niin korkealaatuista, että sitä voidaan käyttää myös elintarvikepakkausten valmistukseen. Kauppaan palautetun muovipullon voi löytää kaupan hyllyltä kierrätettynä juustopakkauksena tai uuden juomapakkauksen muodossa. Mitä enemmän kierrätämme pakkauksia, sitä vähemmän on tarvetta valmistaa uutta muovia fossiilisista materiaaleista ja jätettä syntyy vähemmän. Suomellakin on kuitenkin parannettavaa materiaalikierrätyksessä, ja kansallisten järjestelmien kehittämiseen on panostettava meilläkin, jotta tehokas ja kestävä materiaalikierto voidaan varmistaa. Lisäksi korostetaan biotalouden mahdollisuuksia ja uusiutuvien biopohjaisten materiaalien merkitystä. Tässä Suomella on monia hyödyntämismahdollisuuksia, sillä osaamista meiltä löytyy”, Katainen huomauttaa.

Asetuksen neuvotteluista päävastuussa olevan ympäristövaliokunnan neuvottelut ovat myöhästyneet ja tällä hetkellä ympäristövaliokunnan on määrä äänestää kannastaan lokakuussa. Tämän aikataulun mukaisesti parlamentti äänestäisi kannastaan asetukseen marraskuun täysistunnossa.

Lisätietoja:
MEP Elsi Katainen
[email protected]
Mob. +358 50 5122362

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]