Suomenmaa : Suomalaiset tukevat käytännönläheistä EU-linjaa

Suomalaiset tukevat käytännönläheistä EU – linjaa

Viime viikolla julkaistin eurobarometri, jossa tutkittiin EU – maiden kansalaisten näkemyksiä Euroopan unionista.

Kansalaisten EU-asenteita vuosittain mittaavan selvityksen tulokset ovat positiivisimmat pitkään aikaan.

Suomalaisten suhtautuminen Euroopan unioniin oli selvityksen keskiluokkaa. 70 prosenttia barometriin vastanneista koki, että EU-jäsenyydestä on ollut Suomelle hyötyä. Suomalaiset suhtautuivat muita jäsenmaita selvästi optisemmin mm. mahdollisuuksiinsa vaikuttaa EU- päätöksentekoon.

Barometrissä myös selvitettiin, mihin asioihin EU:n toivotaan tarttuvan entistä topakammin. Ykkösaiheiksi nousivat terrorismin torjunta, nuorisotyöttömyyden torjunta sekä maahanmuuttoon liittyvät kysymykset.

Maailmanpolitiikan muutokset ovat saaneet meidät ymmärtämään, että EU tuo toivottua turvaa ja vakautta myllerryksen keskellä. Esimerkiksi Brexit ja Trumpin hallinnon tempoilevuus ilmasto- ja kauppapolitiikassa korostavat eurooppalaista yhteistyötä.

Barometrin yksi keskeinen johtopäätös on se, että suomalaiset antavat tukensa maan hallituksen EU – politiikalle.

Meitä suomalaisia arvostetaan EU:ssa, sillä olemme luotettavia ja selkeitä neuvottelijoita. Perehdymme ja valmistaudumme asioihin huolella. Olemme raikas tuulahdus EU:ssa käytännönläheisellä tavalla.

Vaikka EU – asiat kiinnostavat, niin eurobarometrin mukaan tämä ei kuitenkaan näy vaaliuurnilla ensi vuonna. Eurobarometrin viesti kannattaa ottaa vakavasti, sillä sen mukaan suomalaisista vain 35 prosenttia aikoo äänestää erittäin todennäköisesti tulevissa parlamenttivaaleissa.

Vaalit ovat puolueille haaste, mutta tuleen ei saa jäädä makaamaan. Keskustan sisälläkin eurovaaleihin valmistautuminen tulee tehdä huolella. Tarvitaan selkeä ja käytännönläheinen ohjelma, jolla EU:n päätöksentekoa tuodaan vieläkin lähemmäksi suomalaisia. Nyt on keskustelun aika.

Vuoden aikana järjestetään useammat vaalit. Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että euro- ja eduskuntavaalit tulisi yhdistää. Arvioni mukaan vaalien yhdistäminen helpottaisi kansalaisten vaaliähkyä ja lisäisi näin myös eurovaalien äänestysprosenttia.

Täällä Bryssel – kolumni julkaistu Suomenmaassa 31.5.2018